יום שישי 18.03.22

(יתכנו שינויים בהתאם למזג האוויר ותוואי השטח)

5:30

התכנסות וחלוקת ערכות בקאנטרי קלאב דימונה
קפה של בוקר וחימום מול קו הזינוק.

7:00

זינוק מקצה ה- 30 ק”מ | זינוק מקצה חצי המרתון

8:00

זינוק 10 ק”מ

8:10

זינוק 5 ק”מ

10:30

טקס הענקת מדליות וגביעים למקומות הראשונים

יום שישי 20.03.20

(יתכנו שינויים בהתאם למזג האוויר ותוואי השטח)

5:30

התכנסות וחלוקת ערכות בקאנטרי קלאב דימונה
קפה של בוקר וחימום מול קו הזינוק.

7:00

זינוק מקצה ה- 30 ק”מ | זינוק מקצה חצי המרתון

8:00

זינוק 10 ק”מ

8:10

זינוק 5 ק”מ

10:00

זינוק מקצה 2 ק”מ לכיתות י”ב

10:30

טקס הענקת מדליות וגביעים למקומות הראשונים

לוח זמנים מקצי הכביש – מתחם קהילתי (אגם דימונה)

7:00

התכנסות והרשמה למקצה הכביש

8:10

זינוק 5 ק”מ

10:30

זינוק בתי ספר

10:15

מרוץ “בשביל הילדים”

10:30

מקצה 2 ק”מ עממי וכיתות י”ב

09:45

טקס הענקת מדליות וגביעים למקומות הראשונים