משתתפי המירוץ

רשימת המשתתפים

#מקצהשם פרטישם משפחהמגדרשנת לידהמועדון ריצה
15 ק"מיובלרוהזכר1999
230 ק"מTomerStoneזכר1979
330 ק"מAnnaPozinנקבה1984Run for fun דימונה
430 ק"מערןשלוזכר1970
530 ק"מSarahCohenנקבה1973
630 ק"מMichaelGatlanזכר1976
730 ק"מSandraYankelevichנקבה1969קשר עין
821 ק"מצוריתקפלןנקבה1968EzeRun
930 ק"מNetanelLevensonזכר1986Summit
1021 ק"ממיכלסודרינקבה1976EZERUN
1130 ק"מיורםפלטיזכר1980WeTrail
1210 ק"מאורליפרסנקבה1964EZERUN
1310 ק"מאתיויזמן מחפודהנקבה1973
1430 ק"ממשהקמנסקיזכר1974רצי השפלה
1530 ק"מיפיםפולובינציקזכר1979
1621 ק"מאלכסנדרויינרזכר1982
1721 ק"מליאורקמחיזכר1975
1821 ק"מיוסףפישזכר1987
1930 ק"מבועזגורןזכר1977
2010 ק"מגילאיזנרזכר1983
2130 ק"מאליקואבו עגאגזכר1982קוקו טריפ
2221 ק"מאביבישראליזכר1979EPRC אלה פינוס
2330 ק"מסיגלסופרנקבה1968
2430 ק"מראובןלופוביץזכר1977
255 ק"מדימהמלניצ'נקו1987
2621 ק"מעמיתטליוסףזכר1983
2730 ק"מגלספירזכר1971
2821 ק"משחרספירנקבה2002
2910 ק"משרוןאפשטיין ספירנקבה1971
3030 ק"מעוזיבן אליעזרזכר1969Ezerun
3130 ק"משחרביתןזכר1981EZERUN
3230 ק"ממוטידרורזכר1973Ezerun
3330 ק"מתומריגרזכר1974
3430 ק"מדורוןגובייסיזכר1985
3530 ק"מידידיהאפקזכר1985Ibex
3621 ק"מחןשיפמןזכר1971E-Team
3721 ק"מחייםאטיאסזכר1977e-team
3810 ק"מאורהראלזכר1992
395 ק"ממירישוקרוןנקבה1976
4010 ק"מנעהדניאלנקבה1989
4110 ק"מדודדניאלזכר1988
4230 ק"מרגבשפסזכר1986
4321 ק"מאסףגרינברגזכר1981E-TEAM
4430 ק"מאיתמרפישרזכר1986Israel FireFighter
4521 ק"מבוריסגורליקזכר1975EzeRUN
4610 ק"מאיתישוסטרזכר1983
4710 ק"מאסמרהביטאוזכר1992
4821 ק"מירוןאליהוזכר1984קליינמנס - עושים ספורט בעמק
4930 ק"מאמיררוזןזכר1977OneZone
5010 ק"מעוזפפרברגזכר1986
5130 ק"מדוןמרחסיןזכר1975
5221 ק"ממתןלונקרזכר1979OneZone
5310 ק"מיבגניהאופיצרובנקבה1960
5410 ק"מדמיטריאופיצרובזכר1984
5530 ק"ממריאנהמלינובסקינקבה1988שטחיים בע"מ
5630 ק"מאולגלויטסזכר1982שטחיים בע"מ
5730 ק"מיאירברזכר1987
5830 ק"מירוןחיימסוןזכר1973שטחיים בע"מ
5930 ק"מאהודצביוןזכר1978
6021 ק"מרעותמירונקבה1982
6121 ק"מהילהקלנטרוףנקבה1976זוחלי גני תקווה
6230 ק"מאבישירוטפוסזכר1976
6330 ק"ממשהאזולאיזכר1971שטחיים בע"מ
6421 ק"מGalitLaviנקבה1974
6530 ק"מאלכסייביזובזכר1981
6630 ק"מגילרימוןזכר1980Summit
6730 ק"מחלירימוןנקבה1984
6810 ק"ממיכאלקוברינסקי1989
6910 ק"מסופיהדוחוןנקבה1997
7030 ק"מארזאביטבולזכר1982
7310 ק"מענידכהןזכר1969
7121 ק"מחייםפרידזכר1967מועדון השרק
7221 ק"מיועדפרידזכר1992מועדון השרק
745 ק"מלילךממן מרדכינקבה1976Run for run
7530 ק"מליאורבר דורזכר1970Ibex
765 ק"מעידיתפריאנטינקבה1980
7721 ק"מנאורטורג׳מןזכר1983
7830 ק"מעידוהרניק בר שבתאיזכר1980האריות של עידו
7930 ק"מאופירהלויזכר1975
8021 ק"מרמיבוחניקזכר1974
8110 ק"ממשהסלמוןזכר1977EzeRun
8230 ק"מTetianaPavziukנקבה1989
8330 ק"מתוליפלינטזכר1967
8430 ק"מבןרוזנבליטזכר1980שטחיים בע"מ
8510 ק"מעמיתשמעוןזכר1981רצי שפיר
8630 ק"מקובידוברזזכר1979
8730 ק"מאבימשהזכר1985
8821 ק"מאלירזזכר1973
8921 ק"מחייםעסיסזכר1983Assis runers
9021 ק"מעומרגולןזכר1979
9121 ק"מיעקבבוכנרזכר1975
9221 ק"מאורןשישזכר1984שישניקים
9321 ק"מטלרביזכר1986
9410 ק"מגיאשדותזכר1991
955 ק"מסיגליתקדושנקבה1966העיקר הבריאות
965 ק"מאורנהמדיקארנקבה1965
9721 ק"מאחאברוןזכר1959RUNNING B7
9810 ק"מאנהנודלמןנקבה1977
995 ק"ממנואלהגרוסנקבה1980dmr24_kobi
10021 ק"מכלילטומשיןזכר1997
1015 ק"ממיריםילוזנקבה1955העיקר הבריאות
1025 ק"ממרדכיוינגרטןזכר1969העיקר הבריאות
1035 ק"ממיכלשטרןנקבה1964העיקר הבריאות
1045 ק"מעליזהבושושהנקבה1951העיקר הבריאות
10530 ק"מאליללוזכר1970RUN2MOVE
1065 ק"מאילנהבסלינקבה1951העיקר הבריאות
10721 ק"מנעהמאיר טלנקבה1966RunningB7
10810 ק"מנדברבינוביץזכר1993
10910 ק"מצביארמןזכר1987
1105 ק"משרהטלנקבה1951אמצע חייפ
11121 ק"מאוהדשרוןזכר1995
11221 ק"מDestaGetanehזכר1987
1135 ק"מגליהסיוןנקבה1959מתנס דימונה
1145 ק"ממזלאוחנהנקבה1952מתנס דימונה
1155 ק"ממרדכיפרנקלזכר1954העיקר הבריאות
1165 ק"ממלכהלוינקבה1953
11730 ק"מאיגוררוטמןזכר1980
11810 ק"מארזרוזנבלוםזכר1977
11910 ק"מיאנגצ׳נגנקבה1983
1205 ק"מגילהאפטקרנקבה1956
12121 ק"מצביקהאשרוביץ'זכר1978
1225 ק"מעינתנורי אביעזרנקבה1981
12310 ק"ממשהאביעזרזכר1980
12430 ק"ממשהגרוסמןזכר1967run2move
12521 ק"מאורייקרזכר1997
1265 ק"ממזלאלגינקבה1950קובי
1275 ק"מהילדהצ'רינקבה1946מתנ"ס
12810 ק"מאיתןבוקסבויםזכר1991
12921 ק"מעומריאזולאיזכר1993
1305 ק"מעדהארביבנקבה1950
1315 ק"מזוהרהעמרםנקבה1957
1325 ק"מיעקבהרשקוביץזכר1975העיקר הבריאות
1335 ק"מתהילהנגאוקרנקבה1978העיקר הבריאות
1345 ק"מדודאבוחצירהזכר1950
1355 ק"מאסתראבוחצירהנקבה1949
1365 ק"מאהובהבן דודנקבה1958העיקר בריאות
1375 ק"מיהודיתנגאוקרנקבה1968העיקר הבריאות
1385 ק"מרחלסינחייקהנקבה1948העיקר הבריאות
1395 ק"ממייקלדניאלזכר1975dmr24_kobi
1405 ק"מאריהגוסלקרזכר1973העיקר הבריאות
1415 ק"מינירנאוגאוקרזכר1977העיקר הבריאות
1425 ק"מאלברטמליקרזכר1972העיקר הבריאות עם קובי
14321 ק"מאביפארזכר1964
1445 ק"מויקטוריהדריפסקהנקבה2000
1455 ק"מרוויתדייןנקבה1972עיקר הבריאות
1465 ק"ממרגליתמלולנקבה1959העיקר הבריאות
1475 ק"מאוסנתויזמןנקבה1973העיקר הבריאות
1485 ק"מבתיהאוקוןנקבה1968קובי הרשקוביץ
14910 ק"מנתנאלשטייןזכר1986
15010 ק"מיוליה יעלשטייןנקבה1987
15110 ק"מרועיצבריזכר1981
15221 ק"מעידןשכטרזכר1998
1535 ק"מדוליאלבזנקבה1952העיקר הבריאות
15421 ק"מפלגגרץזכר1995
15521 ק"מאוהדיפתזכר1995
15610 ק"מישיבוניזכר1982
15721 ק"מגלשירזכר1977B7
15830 ק"מאליסבןזכר1980Ezerun
15910 ק"מענתמורנקבה1965ezerun
1605 ק"מרבקהפרנקלנקבה1958העיקר הבריאות
1615 ק"מסלומוןצריקרזכר1953העיקר הבריאות
16221 ק"מאיקאציפמןזכר1977
1635 ק"מבלוריהדנינונקבה1954קובי- דימונה
1645 ק"מיניבכהןזכר1974העיקר הבריאות
16510 ק"מיוסיאלקוביזכר1980רצים בפסגות
16610 ק"מטלגנותנקבה1983
16830 ק"מאורןחלףזכר1976O run
16710 ק"ממורןשוהםנקבה1983
1695 ק"מאדיתעמיאלנקבה1947העיקר הבריאות
17021 ק"מבניכהןזכר1963
17121 ק"מליאתטיקוצקינקבה1973GRIT
17230 ק"מגיאחנוקובזכר1983
17310 ק"מאביצפדיהזכר1976run for fun
17410 ק"מסיגליתחמיאסנקבה1971Run for fun
1755 ק"מציוןאברהםזכר1952העיקר הבריאות
17630 ק"מלירןרוגבזכר1976
17721 ק"מתמירשטייןזכר1978
17821 ק"מאנטוניוולרזכר1961הסוללים ירושלים
17921 ק"ממיריבולטנקבה1982
18021 ק"מעמרםמלכהזכר1960
18130 ק"מאלכסרוייףזכר1984Run2Move
18221 ק"מסיגליתכהןנקבה1969
18321 ק"מיניבכהןזכר1969
18430 ק"מדודאלמעלםזכר1979
18510 ק"משחרליפשיץזכר1970
1865 ק"מלילךקטןנקבה1977
18721 ק"מיוחאיברגרזכר1974
1885 ק"מTAMARAYAKUBOVנקבה1992
18921 ק"מzivgalזכר1971
1905 ק"מאלירןנאורזכר1987spirit
19110 ק"מAvitalFrenkelנקבה1991
19210 ק"מYanOstrovskiזכר1986
19321 ק"משיוקסמןזכר1976
1945 ק"מנילייוסף צפדיהנקבה1979run for fun
19521 ק"מתוםעמלזכר1990
19610 ק"מאסףגלנטזכר1983
19710 ק"מאנג'ליקהגרישנקונקבה1983
1985 ק"מאברהםהרשקוביץזכר1944העיקר הבריאות
1995 ק"מאדיתהרשקוביץנקבה1949העיקר הבריאות
20021 ק"מגיאחרצקזכר1981dmr24rnpnl
2015 ק"משרהלובלנקבה1952
2025 ק"מעליזהפחימהנקבה1956העיקר הבריאות
2035 ק"מאיילמור יוסףזכר1981
20410 ק"מנחשוןארזזכר1968Erezrun
20521 ק"ממורןהמילטוןנקבה1978Ezerun
20621 ק"משיאריזכר1964Ezerun
20730 ק"מאוהדליברמןזכר1976Ezerun
20810 ק"מתמירייזמןנקבה1971Ezerun
2095 ק"מסינורהאוחיוןנקבה1968העיקר הבריאות
21010 ק"מנת"ישפיראזכר1987
21110 ק"מאדוארדזורובזכר1949
2125 ק"מאוסנתאשתמקרנקבה1969העיקר הבריאות
21330 ק"מאלכסנדרדמיטרייבזכר1985TRS
2145 ק"מדינהקלינקבה1968
21510 ק"מגלשלחזכר1973
21610 ק"מרפיאיילזכר1983
21710 ק"מליאורשרהזכר1983
21810 ק"מיחיאלאוחיוןזכר1983
21921 ק"מאלישיראזיזכר1969IRISTEAM
2205 ק"ממרסלאזולאינקבה1961העיקר הבריאות
2215 ק"מספיהנגאוקרנקבה1962העיקר הבראות
2225 ק"מאיריסבקרנקבה1975העיקר הבריאות
22321 ק"מגיאסאירזכר1996
2245 ק"מאליססיבונינקבה1953העיקר הבריאות
2255 ק"מאליסאביטןנקבה1952העיקר הבריאות
22630 ק"מערןיעריזכר1975זוחלי גני תקווה
22721 ק"מאופיראליעזזכר1973פשוט לרוץ בשטח
22821 ק"מTzabarDolevזכר1989
22930 ק"משחרהללנקבה1997SCARPA
23021 ק"מעמריהללזכר1998NatuRun
23130 ק"מרועיאלתרזכר1973לוטם לרוץ בטבע
23221 ק"מגיאחסוןזכר1979
23321 ק"מרתםחסוןנקבה1979
23421 ק"מאיריסכהןנקבה1971לידר ירושלים
23530 ק"מדורוןגולדפרבנקבה1974Ibex
23621 ק"מYnonNevoזכר1981
23721 ק"משגב יעקבאפלבאוםזכר1970רצי רמת השרון
23830 ק"מNaamaDrorנקבה1983
2395 ק"מאורצריקרזכר1997M&M
24021 ק"מניסיםזיוזכר1956Running b7
24130 ק"מויאולהכרמלינקבה1980Hugyour40s
24230 ק"מעמיתגרוסזכר1977
24321 ק"מגלעדנפתליהוזכר1978המועדון לחבר
24410 ק"מדניאלאוחיוןזכר1997
24530 ק"מEithanBrodskyזכר1978שטחיים בע"מ
24610 ק"מאמירסלמהזכר1969
24730 ק"מRichardKerryזכר1980
24821 ק"מAlexanderSidelnikovזכר1970
2495 ק"מאלמוגבר מוזסזכר1983
25010 ק"מאביטללויןנקבה1983מכבי נשים ירוחם
25130 ק"מברוךטנמבאוםזכר1955
25210 ק"מארזאופירזכר1971
2535 ק"מאיהאופירנקבה2007
25421 ק"מאסטבןבירנבאוםזכר1974
25510 ק"מיכקבמלולזכר1960Yaacovdmr
25630 ק"מMordehaiPekarזכר1960
25721 ק"מיעקבגולדשטייןזכר1983
25830 ק"מאביברוזנבלוםזכר1989NatuRun
25910 ק"משחראורןנקבה1992
26030 ק"מגילנזרזכר1970
26110 ק"משרוןמןזכר1979
2625 ק"מכינרתסטקלרנקבה1980Run for fun
2635 ק"ממיכאל מיקילוקזכר1972Run for Fun
26421 ק"משוקיכהןזכר1967run2move
2655 ק"מפטריסיהדהןנקבה1956הלביאות
26621 ק"מנירקריגרזכר1981
26710 ק"מעודדעמרזכר1988
26830 ק"מאיתמרלזרזכר1965עלבד
26921 ק"מבןחזותזכר1992
27021 ק"מביאטריסזיסקינדנקבה1992
27121 ק"מעזלויזכר1988
2725 ק"מדניאלדאיזכר1992
2735 ק"מלינוידאינקבה1996
27421 ק"מיואלגאל-דורזכר1969
27521 ק"מאביברקוביץזכר1972רצים עם הרוח
2765 ק"מדנהבוקובזהנקבה1982העיקר הבריאות
2775 ק"מיניבבוקובזהזכר1977העיקר הבריאות
27821 ק"משיזיידזכר1962
2795 ק"מליאםבן דודזכר2011העיקר בריאות
28030 ק"מגיאאורןזכר1969Wetrail
28121 ק"מאביתרכהןזכר1986Ranforfan
28210 ק"משי משהבן נוןזכר1988
2835 ק"מניסיםניגרקרזכר1954
28410 ק"מדודסגלזכר1982כרמליס team
28510 ק"מעידןסיבוניזכר1988
28621 ק"מיקירדניאלזכר1985
28721 ק"מתמירשופןזכר1981
28821 ק"משמואלבר-שיזכר1965
28921 ק"מאביבן שימולזכר1974שירת העשבים
29030 ק"מעפריזהרזכר1975
29110 ק"מרותבומרוולדנקבה1981
2925 ק"מסמדראפללונקבה1980Run for fun
2935 ק"מזהבהוייסנקבה1965
2945 ק"מדיאנהקרסנרנקבה1991
29510 ק"מריטהפרץנקבה1978
29621 ק"מדותןשחםזכר1968
29721 ק"מיניבאפנגרזכר1976
2985 ק"מסלומוןנגאוקרזכר1977העיקר הבריאות
29930 ק"מערןבן דבזכר1966
30030 ק"מישיבן דבזכר1996
30110 ק"מעודדשאולזכר1976
30230 ק"מGalZehaviזכר1970רצים עם הרוח
3035 ק"מברקשאולזכר2004
30421 ק"מתוםכהןזכר1992
30530 ק"משלומיטולדנוזכר1985
3065 ק"מאלונהבר-אבינקבה1971העיקר הבריאות
30710 ק"מAlikPozdnikovזכר1985Run for fun
30810 ק"מזהבהדויטשנקבה1978
30910 ק"מאסףכהנאזכר1983פ.צ אריות
31021 ק"מנתנאלפולזכר1975Iris team
3115 ק"מאסףילוזזכר1978
31221 ק"מאסףאבנרזכר1992NatuRun
3135 ק"מיוכבדמשילקרנקבה1950העיקר הבריאות
31410 ק"מגילזאביזכר1991פ.צ אריות
3155 ק"מהללטלקרזכר1955העיקר הבריאות
3165 ק"משמואלרוהקרזכר1958העיקר הבריאות
3175 ק"מצביוישנבסקיזכר1952העיקר הבריאות
31821 ק"מאביבן שמחוןזכר1979
31921 ק"מאריקבן שמחוןזכר1976
3205 ק"ממדלןאלבזנקבה1951העיקר הבריאות
32121 ק"מאביאוחיוןזכר1979
32210 ק"מאיציקבן שמחוןזכר1976Iris Team
32310 ק"מאבירםשליטזכר1970
32410 ק"מאייללויזכר2009
32521 ק"מעוזיאבנרזכר1959Mountain Schools
32621 ק"מהודבדיחיזכר1995
32730 ק"מרתםציפורינקבה1976
3285 ק"מגלעדבר-לבזכר1981
3295 ק"מאריאדלרזכר1997רהיטי דורון
33021 ק"מיקירמחלבזכר1986Iris Team
33130 ק"מקוסטיאנטיןפטיאנובזכר1986
33210 ק"מגילגוטוירץזכר1981
3335 ק"משחקבר סיניזכר2001
3345 ק"מירוןבר סיניזכר1970
33510 ק"מאילןכנרזכר1970
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן