משתתפי המירוץ

רשימת המשתתפים תתעדכן Online

מספר משתתףמקצהשם פרטישם משפחהמגדרתאריך לידהמועדון ריצה
מספר משתתףמקצהשם פרטישם משפחהמגדרתאריך לידהמועדון ריצה
130ליאוראוקניןזכר1978רצי שדרות
221נועםבורובסקיזכר1983
35יהודהדרורזכר1966רצי המושבה
410עמיתליכטמןזכר1989
530יאירישראלזכר1944
621בןאמרזכר1991
75לימוררוימינקבה1974
810ניצןבן זוהרזכר1989
95יקירחנוך רזזכר1998
105עוזיסויסהזכר1973
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן