משתתפי המירוץ

רשימת המשתתפים תתעדכן Online

מספר משתתףמקצהשם פרטישם משפחהמגדרתאריך לידהמועדון ריצה
מספר משתתףמקצהשם פרטישם משפחהמגדרתאריך לידהמועדון ריצה
130ליאוראוקניןזכר1978רצי שדרות
221נועםבורובסקיזכר1983
321ניריתבן דודנקבה1971
45יהודהדרורזכר1966רצי המושבה
521יפעתינוקאנקבה1967
610עמיתליכטמןזכר1989
730יאירישראלזכר1944
810סיוןאפריםנקבה1981RUNNING B7
921בןאמרזכר1991
1021יובלסופרזכר1968
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן