רצים ורצות יקרים!
נקודות הזינוק, הסיום ומתחם האקספו ממוקמים בסמוך לקאנטרי קלאב דימונה.

שימו לב!
יתכנו שינויים במסלולים בהתאם לתוואי השטח ומזג האוויר.

מקצה 30 ק"מ

תיאור מסלול 30 ק"מ:
מיקום הזינוק: קאנטרי דימונה

מיקום הסיום: משטח הדשא של קאנטרי דימונה

שעת זינוק: 07:30

זמני Cut-off :

ק”מ 15 – 09:45 – ירידה משביל המחצבה – 135 דקות מהזינוק

ק”מ 26 – 11:30 – תחנת מים 8 –  סוף העליה – 4 שעות מהזינוק

סיום – 12:30 – 5 שעות מהזינוק

תוואי המסלול:

כורכר מהודק בק”מ הראשון, לאחר מכן סלעי/כורכר מעורב עם סלעים .

הכל ניתן לריצה אך יש קטעים בהם הריצה היא טכנית ויש להיזהר (במיוחד בירידה בק"מ 17)

תיאור המסלול:

ק”מ 0 – 1.5 – כורכר מהודק וכביש לחימום קל

ק”מ 1.5 – 3.5 טיפוס חד עם שיפוע של 5-10%

ק”מ 3.5 – 14 – השביל על דרכי כורכר עם אבנים וסלעים , עליות וירידות תוך כדי שמירה על גובה מומצע אחיד

ק”מ 14 – 16.5 – כאן מתחיל האתגר האמיתי עם דרך אתגרים המצריכה ריצה טכנית או עבירה להליכה

ק”מ 16.5 – 18.5 ירידה חדה בשביל מתפתל עם שיפועים של 10-15% אל עבר נחל דימונה

ק”מ 18.5 – 24 ריצה במגמת עלייה צמוד לנחל דימונה בשטח נוח לריצה

ק"מ 24-26 – טיפוס חזק לכיון צפון המתפתל בין ההרים

ק"מ 26 – 29 ריצה על שביל כורכר היקפי לדימונה מצידה הצפון מזרחי במגמת ירידה דרך שכונת מעלה שחק

ק"מ 29-30 ריצה קלה בשבילי יער דימונה עד לסיום המרהיב בקאנטרי!

מקצה חצי מרתון 21 ק"מ

תיאור מסלול 21.1 ק"מ:

מיקום הזינוק: קאנטרי דימונה

מיקום הסיום: משטח הדשא של קאנטרי דימונה

שעת זינוק: 07:30

זמני Cut-off :

ק”מ 8 – 08:45 – ירידה משביל הכורכר – 75 דקות מהזינוק

ק”מ 17 – 10:00 – תחנת מים 8 –  סוף העליה – 150 דקות מהזינוק

סיום – 11:30 – 4 שעות מהזינוק

תוואי המסלול:

כורכר מהודק בק”מ הראשון, לאחר מכן סלעי/כורכר מעורב עם סלעים, סינגל טכני בנחל דימונה.

הרוב ניתן לריצה למעט נחל דימונה ויש קטעים בהם הריצה היא טכנית ויש להיזהר

תיאור המסלול:

ק”מ 0 – 1.5 – כורכר מהודק וכביש לחימום קל

ק”מ 1.5 – 3.5 טיפוס חד עם שיפוע של 5-10%

ק”מ 3.5 – 8 – השביל על דרכי כורכר עם אבנים וסלעים , עליות וירידות תוך כדי שמירה על גובה מומצע אחיד

ק”מ 10 – 11 ירידה חדה אל עבר נחל דימונה

ק”מ 12.5 – 11 – מעבר בסינגל נחל דימונה, לא נוח לריצה, טכני ומתפתל

ק”מ 15 – 13 ריצה במגמת עלייה צמוד לנחל דימונה בשטח נוח לריצה

ק"מ 15-17 טיפוס חזק לכיון צפון המתפתל בין ההרים

ק"מ 20-17 ריצה על שביל כורכר היקפי לדימונה מצידה הצפון מזרחי במגמת ירידה דרך שכונת מעלה שחק

ק"מ 20-21 ריצה קלה בשבילי יער דימונה עד לסיום המרהיב בקאנטרי!

מקצה 10 ק"מ

תיאור מסלול 10 ק"מ

מיקו4ם הזינוק: קאנטרי דימונה

מיקום הסיום: משטח הדשא של קאנטרי דימונה

שעת זינוק: 08:30

זמני Cut-off :

סיום – 10:30 – 2 שעות מהזינוק

תוואי המסלול:

כורכר מהודק בק”מ הראשון, לאחר מכן סלעי/כורכר מעורב עם סלעים .

הכל ניתן לריצה אך יש קטעים בהם הריצה היא טכנית ויש להיזהר

תיאור המסלול:

ק”מ 0 – 1.5 – כורכר מהודק וכביש לחימום קל

ק”מ 1.5 – 3.5 טיפוס חד עם שיפוע של 5-10%

ק”מ 3.5 – 7 – השביל על דרכי כורכר עם אבנים וסלעים , עליות וירידות תוך כדי שמירה על גובה מומצע אחיד

ק”מ 7-9 – ירידה חדה עם שיפועים של כ-5-12% יחסית נוח לריצה ומעבר בשכונת מעלה שחק

9 – 10 – ריצה קלה בשבילי יער דימונה עד לסיום המרהיב בקאנטרי!

מקצה 5 ק"מ

תיאור מסלול 5 ק"מ:

מיקום הזינוק: קאנטרי דימונה

מיקום הסיום: משטח הדשא של קאנטרי דימונה

שעת זינוק: 08:40

זמני Cut-off :

סיום –9:30 – 1 שעות מהזינוק

תוואי המסלול:

כורכר מהודק / שבילי יער

מסלול נוח לריצה

תיאור המסלול:

ק"מ 0-1.3 ריצה בשבילי יער דימונה

1.3- 2 שביל כורכר מהודק במגמת ירידה

2-2.7 טיפוס לשכונת מעלה שחק בשביל כורכר

2.7 – 3.6 ירידה חזרה על שביל הכורכר

3.6 – 4.2 טיפוס על שביל הכוכר לכיון יער דימונה

4.2- 5 ריצה קלה בשבילי יער דימונה עד לסיום המרהיב בקאנטרי!