רצים ורצות יקרים!
נקודות הזינוק, הסיום ומתחם האקספו ממוקמים בסמוך לקאנטרי קלאב דימונה.

יתכנו שינויים במסלולים בהתאם לתנאי מזג האוויר ותוואי השטח.

יתכנו שינויים במסלולים בהתאם לתנאי מזג האוויר ותוואי השטח.

מקצה 30 ק"מ

תיאור מסלול 30 ק”מ:
מיקום הזינוק: קאנטרי דימונה

מיקום הסיום: משטח הדשא של קאנטרי דימונה

שעת זינוק: 07:00

זמני Cut-off :

ק”מ 15 – 09:15 – ירידה משביל המחצבה – 135 דקות מהזינוק

ק”מ 26 – 11:00 – תחנת מים 8 –  סוף העליה – 4 שעות מהזינוק

סיום – 12:00 – 5 שעות מהזינוק

תוואי המסלול:

כורכר מהודק בק”מ הראשון, לאחר מכן סלעי/כורכר מעורב עם סלעים .

הכל ניתן לריצה אך יש קטעים בהם הריצה היא טכנית ויש להיזהר (במיוחד בירידה בק”מ 17)

תיאור המסלול:

ק”מ 0 – 1.5 – כורכר מהודק וכביש לחימום קל

ק”מ 1.5 – 3.5 טיפוס חד עם שיפוע של 5-10%

ק”מ 3.5 – 14 – השביל על דרכי כורכר עם אבנים וסלעים , עליות וירידות תוך כדי שמירה על גובה מומצע אחיד

ק”מ 14 – 16.5 – כאן מתחיל האתגר האמיתי עם דרך אתגרים המצריכה ריצה טכנית או עבירה להליכה

ק”מ 16.5 – 18.5 ירידה חדה בשביל מתפתל עם שיפועים של 10-15% אל עבר נחל דימונה

ק”מ 18.5 – 24 ריצה במגמת עלייה צמוד לנחל דימונה בשטח נוח לריצה

ק”מ 24-26 – טיפוס חזק לכיון צפון המתפתל בין ההרים

ק”מ 26 – 29 ריצה על שביל כורכר היקפי לדימונה מצידה הצפון מזרחי במגמת ירידה דרך שכונת מעלה שחק

ק”מ 29-30 ריצה קלה בשבילי יער דימונה עד לסיום המרהיב בקאנטרי!

מקצה חצי מרתון 21 ק"מ

תיאור מסלול 21.1 ק”מ:

מיקום הזינוק: קאנטרי דימונה

מיקום הסיום: משטח הדשא של קאנטרי דימונה

שעת זינוק: 07:00

זמני Cut-off :

ק”מ 8 – 08:15 – ירידה משביל הכורכר – 75 דקות מהזינוק

ק”מ 17 – 09:30 – תחנת מים 8 –  סוף העליה – 150 דקות מהזינוק

סיום – 11:00 – 4 שעות מהזינוק

תוואי המסלול:

כורכר מהודק בק”מ הראשון, לאחר מכן סלעי/כורכר מעורב עם סלעים, סינגל טכני בנחל דימונה.

הרוב ניתן לריצה למעט נחל דימונה ויש קטעים בהם הריצה היא טכנית ויש להיזהר

תיאור המסלול:

ק”מ 0 – 1.5 – כורכר מהודק וכביש לחימום קל

ק”מ 1.5 – 3.5 טיפוס חד עם שיפוע של 5-10%

ק”מ 3.5 – 8 – השביל על דרכי כורכר עם אבנים וסלעים , עליות וירידות תוך כדי שמירה על גובה מומצע אחיד

ק”מ 10 – 11 ירידה חדה אל עבר נחל דימונה

ק”מ 12.5 – 11 – מעבר בסינגל נחל דימונה, לא נוח לריצה, טכני ומתפתל

ק”מ 15 – 13 ריצה במגמת עלייה צמוד לנחל דימונה בשטח נוח לריצה

ק”מ 15-17 טיפוס חזק לכיון צפון המתפתל בין ההרים

ק”מ 20-17 ריצה על שביל כורכר היקפי לדימונה מצידה הצפון מזרחי במגמת ירידה דרך שכונת מעלה שחק

ק”מ 20-21 ריצה קלה בשבילי יער דימונה עד לסיום המרהיב בקאנטרי!

מקצה 10 ק"מ

תיאור מסלול 10 ק”מ

מיקו4ם הזינוק: קאנטרי דימונה

מיקום הסיום: משטח הדשא של קאנטרי דימונה

שעת זינוק: 08:00

זמני Cut-off :

סיום – 10:00 – 2 שעות מהזינוק

תוואי המסלול:

כורכר מהודק בק”מ הראשון, לאחר מכן סלעי/כורכר מעורב עם סלעים .

הכל ניתן לריצה אך יש קטעים בהם הריצה היא טכנית ויש להיזהר

תיאור המסלול:

ק”מ 0 – 1.5 – כורכר מהודק וכביש לחימום קל

ק”מ 1.5 – 3.5 טיפוס חד עם שיפוע של 5-10%

ק”מ 3.5 – 7 – השביל על דרכי כורכר עם אבנים וסלעים , עליות וירידות תוך כדי שמירה על גובה מומצע אחיד

ק”מ 7-9 – ירידה חדה עם שיפועים של כ-5-12% יחסית נוח לריצה ומעבר בשכונת מעלה שחק

9 – 10 – ריצה קלה בשבילי יער דימונה עד לסיום המרהיב בקאנטרי!

מקצה 5 ק"מ

תיאור מסלול 5 ק”מ:

מיקום הזינוק: קאנטרי דימונה

מיקום הסיום: משטח הדשא של קאנטרי דימונה

שעת זינוק: 08:10

זמני Cut-off :

סיום –9:00 – 1 שעות מהזינוק

תוואי המסלול:

כורכר מהודק / שבילי יער

מסלול נוח לריצה

תיאור המסלול:

ק”מ 0-1.3 ריצה בשבילי יער דימונה

1.3- 2 שביל כורכר מהודק במגמת ירידה

2-2.7 טיפוס לשכונת מעלה שחק בשביל כורכר

2.7 – 3.6 ירידה חזרה על שביל הכורכר

3.6 – 4.2 טיפוס על שביל הכוכר לכיון יער דימונה

4.2- 5 ריצה קלה בשבילי יער דימונה עד לסיום המרהיב בקאנטרי!