הנחיות אחרונות לקראת DMR Challenge - מרוץ דימונה במדבר 2023

ההנחיות האחרונות ל- DMR CHALLENGE   יפורסמו סמוך למועד המרוץ!