הנחיות אחרונות לקראת DMR Challenge - מרוץ דימונה במדבר 2025

ההנחיות האחרונות ל- DMR CHALLENGE יפורסמו סמוך למועד המרוץ!