מתחם התחרות לרצי השטח יהיה בקאנטרי קלאב דימונה (חפשו בווייז)

מתחם התחרות לרצי הכביש והמקצים הקהילתיים יהיה באגם דימונה (חפשו בוויז)