פרסים

מקומות / מקצים5 ק"מ10 ק"מ21 ק"מ30 ק"מ
מקום ראשון 800 ₪1000 ₪1700 ₪2000 ₪
מקום שני 700 ₪1000 ₪1200 ₪
מקום 3 500 ₪600 ₪700 ₪

מסלול 5-10 ק"מ

נערים/ות עד 19

בוגרים/ות 20-29

בוגרים/ות 30-39

בוגרים/ות 40-49

ותיקים/ות 50-59

ותיקים/ות 60+

מסלול 21-30 ק"מ

נערים/ות עד 19

בוגרים/ות 20-29

בוגרים/ות 30-39

בוגרים/ות 40-49

ותיקים/ות 50-59

ותיקים/ות 60+