פרסים

מקומות / מקצים30 ק"מ21 ק"מ10 ק"מ5 ק"מ
מקום ראשון 2700 ₪2300 ₪1000 ₪1000 ₪
מקום שני 1400 ₪1200 ₪700 ₪
מקום 3 1200 ₪800 ₪500 ₪

מסלול 5-10 ק"מ

נערים/ות עד 19

בוגרים/ות 20-29

בוגרים/ות 30-39

ותיקים/ות 40-49

ותיקים/ות 50-59

ותיקים/ות 60+

מסלול 21-30 ק"מ

נערים/ות עד 19

בוגרים/ות 20-29

בוגרים/ות 30-39

ותיקים/ות 40-49

ותיקים/ות 50-59

ותיקים/ות 60+