תקנון מרוץ דימונה אתגר ה- DMR 17/02/23

לכל המקצים הנ”ל: 5 ק”מ/ 10 ק”מ /21 ק”מ / 30 ק”מ ההשתתפות במרוץ כרוכה בהצגת הצהרת בריאות.

בהצהרת הבריאות במידה ואחת התשובות לשאלות השונות היא “כן” יש להציג אישור רפואי מרופא.

להורדת טופס הצהרת בריאות לחץ כאן
ניתן גם להציג עותק של של בדיקה ארגומטרית בתוקף וממכון שאושר לכך.
חשוב לציין כי פסיקה זו באה בסופו של דבר על מנת לשמור על חיינו ובריאותינו.

הבדיקה הארגומטרית הינה בתוקף למשך 12 חודשים כך שהיא תקפה לכל המרוצים בשנה זו.
יש להצטייד בעותק של אישור הבדיקה ליום המרוץ. רץ/ה אשר לא יגיעו עם האישור, לא יוכלו לקבל את ערכת ההרשמה.

הצהרת בריאות ותנאי השתתפות באירוע:

אני הח”מ מאשר/ת בזאת:
1. אני מצהיר בזה שהנני בריא וכשיר למרוץ והתאמנתי כיאות לקראתו ומצבי הגופני נבדק ואושר ע”י רופא מוסמך.
2. ידוע לי כי הוועדה המארגנת, העירייה, המועצה, המרכז הקהילתי או כל גוף אחר הקשור למרוץ לא ישאו בכל אחריות לנזק כלשהו שיגרם לי לרבות נזקי גוף שיגרמו לי טרם המרוץ, במהלכו או אחריו, ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהו.
3. על כן אני החתום מטה מוותר על כל זכות לתביעת נזיקין כלשהי נגד הגופים הנ”ל.
4. מוסכם עלי, שמטה האירוע רשאי להשתמש בצילומים שלי במהלך המרוץ לפניו ובסיומו לצרכי פרסום ויחסי ציבור, ללא תמורה.
5. הנהלת המרוץ רשאית לעשות שינויים במסלולי הריצה ולוחות הזמנים בהתאם להוראות המשטרה.

נדרש אישור הורה של משתתף מתחת לגיל 18.

נוהל ביטולים/שינויים/החזרים:

* ההשתתפות מותנית בהרשמה עד 11.2.24 – בשעה 24:00.

* נוהל ביטולים עד ה- 31.01.24 שעה 10:00 בבוקר בעלות 20 ש”ח. לאחר תאריך זה לא יהיו ביטולים מכל סיבה שהיא וכספי הרישום לא יוחזרו למשתתף.

* לנרשמים בהרשמה מאוחרת לא יתאפשרו ביטולים בכל מקרה שהוא.

* נוהל שינויים – העברת מקצה עד תאריך 12.02.24  בשעה 10:00 ללא עלות דמי טיפול. לאחר מכן כל שינוי כרוך בעלות של 15 ש”ח.*על מנת לבטל/לשנות מקצה יש לשלוח למייל:

Dmr.challenge@gmail.com

*שימוש בקוד קופון – קוד קופון ניתן לקבוצה מעל 20 רצים וניתן בתיאום בין מנהלי האתר למנהל/מאמן הקבוצה. לא ניתן לקבל הנחה בדיעבד ו/או זיכוי לאדם שלא השתמש בקוד הקופון שהיה ברשותו.

על מנת לקבל קוד קופון לקבוצות יש לשלוח  למייל: Dmr.challenge@gmail.com

* רץ המעוניין להעביר את הרשמתו לרץ אחר, חייב לשלוח מייל עם פרטיו ועם פרטי הרץ המחליף. ניתן להעביר ערכת הרשמה עד יום 12.02.24, לאחר מועד זה לא תתאפשר העברת שמות. במידה ויש שינוי במקצה יש לשלוח מייל לשינוי מקצה כמפורט לעיל. עלות העברת הרשמה 15ש”ח.

* בהרשמתכם הנכם מסכימים לתקנון המרוץ.

* עלות הרשמה טלפונית בתוספת של 20 ש”ח למחיר ההרשמה.

*חובה אישור רפואי וביטוח רפואי לפי חוק הספורט באחריות המתחרים.

כל מתחרה ידרש לחתום במקום על תצהיר שהוא עומד בדרישות חוק הספורט ומסיר אחריות ממארגני המרוץ.

* ההשתפות למקצה 10 ק”מ מגיל 12 ומעלה. למקצה האתגרי מגיל 18 ומעלה. לקטינים נדרש אישור הסרת אחריות והצהרת בריאות חתום על ידי ההורים.

חלוקת פרסים וגביעים:

*רץ/ה שזכאי לפרס/גביע ולא יהיה נוכח בטכס הענקת הפרסים לא יוכל לדרוש את הפרס בדיעבד.

*שנת הלידה היא הקובעת

*מינימום של 5 רצים בקטגוריה

ההשתתפות במרוץ הינה באחריות המשתתף/ת בלבד.