• כל משתתף זכאי לקבלת ערכה הכוללת: חולצת מרוץ מנדפת זיעה, מספר חזה, צ'יפ מדידה, מדבקה רשמית ופינוקים נוספים
  • רצי השטח יקבלו חולצות VN.

מיקום חלוקת ערכות

ביום המירוץ תתבצע חלוקה במתחם קאנטרי קלאב דימונה לכלל הרצים.

לו"ז חלוקת ערכות

חלוקה מוקדמת תתקיים יום לפני המרוץ. פרטים מדוייקים ימסרו בהמשך.
ביום המרוץ החל מ- 5:30 במתחם הקאנטרי קלאב

ביום המרוץ החל מ- 5:30.

הערות

  • לשם קבלת הערכה נא להגיע עם תעודה מזהה.
  • לפני קבלת הערכה על כל המשתתפים למלא טופס הצהרת בריאות
  • ניתן לקחת ערכה עבור משתתף אחר בהצגת ייפוי כוח חתום על ידו וצילום תעודה מזהה שלו.
  • השתדלו להגיע בטווח זמן סביר לפני הזינוק למקצה בו אתם משתתפים כדי למנוע עיכובים.