בחירת מקצהשם פרטישם משפחהתאריך לידהמיןמידת חולצהמועדון
5 ק"מאבינועםדיין22/02/2003זכרM
30 ק"מדורוןגולדפרב03/10/1974נקבהM
10 ק"מנדבשרון02/05/1980זכרM
10 ק"משמעוןמיארה01/01/1952זכרMאיילות
5 ק"משוהםטלקר11/08/2004זכרSRUN4FUN
10 ק"משמוליקחיון17/05/1987זכרXLמכינת דימונה
10 ק"מאיתיטיק30/10/1985זכרLמכינת דימונה
10 ק"מרועיפישר04/02/2000זכרLמכינת דימונה
10 ק"מיהודהעמינו21/07/1999זכרLמכינת דימונה
10 ק"מיהושעגלובטר08/08/2000זכרLמכינת דימונה
10 ק"מנאורצברי26/09/2000זכרLמכינת דימונה
10 ק"משמואלמזרחי12/02/1998זכרXLמכינת דימונה
10 ק"מזקיבן שמחון01/01/1980זכרM
10 ק"מיוסיבוזגלו10/03/1954זכרM
10 ק"משלומיאדרי22/08/1982זכרMשירות בתי הסוהר
21 ק"מסיגללוי06/01/1970נקבהSTOTAL
10 ק"מאילוןאזרע15/04/1993זכרM
5 ק"מאיילמזור30/04/1973זכרXL
21 ק"ממאירלוי19/01/1970זכרLTOTAL
10 ק"מדורדיין15/08/1993זכרM
10 ק"מיובלפורת22/12/1958זכרL
5 ק"מעילירדלר16/11/2007זכר16
5 ק"מטליהשוקרון15/08/2006נקבהM
5 ק"מאיגורקונובלוב10/11/1986זכרLמשטרת ישראל
10 ק"מאמירבן דוד07/03/1980זכרL
5 ק"מאילרדלר29/12/1977זכרM
10 ק"מפיטראורטוב02/10/1998זכרS
30 ק"ממרבתרשיש05/02/1978נקבהM
5 ק"מהודיהדרעי29/05/2003נקבהM
5 ק"מעדןכהן19/01/2003נקבהS
21 ק"מאוהדשטריימר24/02/2019זכרL
10 ק"מיוסיבוזגלו10/03/1954זכרM
10 ק"מטרזפאר06/10/1964נקבהMTOTAL
10 ק"מסרג'גורקין19/10/1985זכרL
10 ק"מרתםיסעור03/08/2002זכרL
21 ק"מניצןיסעור18/08/1995זכרL
30 ק"מניריסעור29/08/1968זכרL
5 ק"מרותםזמיר03/09/2003נקבהSRUN4FUN
21 ק"ממוקטדרבה01/01/1978זכרMרצי נס-ציונה
5 ק"מזיונדל18/06/2004זכרS
5 ק"מאתיסיסו04/12/1981נקבהMRUN4FUN
5 ק"מאביבסיסו13/04/1979זכרMRUN4FUN
5 ק"משמריתפז22/02/2019נקבהS
5 ק"מלימורקוסקאס06/02/2019נקבהMאתגרים באר שבע
21 ק"מאביטובי11/08/1981זכרS
10 ק"משיטובול14/06/1968זכרLRUN4FUN
10 ק"מקוביאמויאל05/02/1982זכרM
5 ק"מניתאישריקר15/02/2000זכרM
21 ק"מצורתובל05/05/1999זכרM
10 ק"מראובןיוסופוב23/06/1994זכרM
10 ק"מאמיראיקטין17/04/1962זכרL
21 ק"מאיקאציפמן17/01/1977זכרLGingeRun
21 ק"משיסובל20/09/1971זכרL
5 ק"מספירקרויטורו12/05/1989נקבהS
30 ק"מאילןתיבי23/11/1972זכרL
10 ק"מעודדלוי01/06/1972זכרL
30 ק"מאוראוחיון19/08/1978זכרL
21 ק"מאבידהן15/12/1969זכרMTOTAL
21 ק"ממיטלצוברי31/10/1983נקבהMTOTAL
30 ק"ממוטיהופריכטר15/10/1969זכרL
30 ק"מדובימילר20/05/1968זכרL
5 ק"מדליהקורולקר27/03/1968נקבהM
30 ק"מעדישי24/11/1970זכרS
10 ק"מרויטלממן04/06/1979נקבה16
30 ק"מMaximeBarriere24/05/1984זכרM
5 ק"מעודדרוזן23/04/1974זכרL
21 ק"ממורדיאלקובי22/02/1964זכרMלוטם לרוץ בטבע
10 ק"מתמרסיבוני22/01/2019נקבהS
10 ק"מדינהזילברג24/10/1969נקבהS
21 ק"משוליגואטה22/11/1962נקבהSTOTAL
30 ק"מעמיתוקסלר27/08/1974זכרM
10 ק"מקרןמוס02/06/1971נקבהS
21 ק"משמעוןאזולאי05/08/1988זכרMTOTAL
21 ק"מדורוןגורודצקי15/06/1948זכרLאיילות
10 ק"משיחפץ06/11/1982זכרXL
30 ק"מיאיררמאן25/12/1965זכרS
10 ק"מאשרכהן11/11/1972זכרXLTOTAL
10 ק"מאסףל12/09/1990זכרL
21 ק"מעדיפייקין29/04/1961זכרL
21 ק"מגילהעליאש03/01/1972נקבהS
21 ק"מתמראמר06/10/1975נקבהM
5 ק"משמעוןמלכה26/11/1951זכרXL
30 ק"מדודיקורץ15/09/1976זכרMYFitness
10 ק"מיוספהרובל08/07/1986נקבהL
10 ק"מזאברובל05/07/1987זכרXL
5 ק"מאיתמרדרעי16/11/1976זכרXSקרנות השוטרים
5 ק"מנהוראידרעי16/11/1976זכרXSקרנות השוטרים
5 ק"מעידומויסי04/02/1985זכרMקרנות השוטרים
5 ק"מרויתמויסי04/02/1975נקבהSקרנות השוטרים
5 ק"מאוריהאומר25/02/1981נקבהXSקרנות השוטרים
5 ק"מהילהבן דוד26/04/1982נקבהSקרנות השוטרים
5 ק"משחראומר25/02/1981זכרLקרנות השוטרים
10 ק"מארקדישוסטר29/01/1981זכרLקרנות השוטרים
5 ק"מקליףבן דוד26/04/1982זכרSקרנות השוטרים
5 ק"משמעוןחיון09/05/1964זכרXXLקרנות השוטרים
10 ק"מעוזייוסף26/07/1963זכרLקרנות השוטרים
30 ק"מאריהמשה17/01/1961זכרXLקרנות השוטרים
5 ק"מיקירראובן07/10/1981זכרMקרנות השוטרים
30 ק"מיאיר יעקברוזיליו26/09/1981זכרMקרנות השוטרים
10 ק"מרןמעין22/01/1983זכרMקרנות השוטרים
21 ק"מאילןאומר25/02/1981זכרMקרנות השוטרים
10 ק"מרועיאווסקר07/12/1980זכרMקרנות השוטרים
30 ק"מיצחקישראל22/02/1979זכרLקרנות השוטרים
5 ק"משרוןדראי16/11/1976זכרMקרנות השוטרים
10 ק"מאורןדרחי11/09/1976זכרLקרנות השוטרים
10 ק"מדודשיראוי02/10/1976זכרMקרנות השוטרים
30 ק"מאמירערד14/06/1975זכרLקרנות השוטרים
10 ק"מירדןזמיר04/02/1975זכרMקרנות השוטרים
5 ק"מציוןרגפורקר28/10/1974זכרLקרנות השוטרים
21 ק"מאלעדכראדי06/03/1979זכרLקרנות השוטרים
10 ק"מאמירעטאונה07/02/1976זכרXLקרנות השוטרים
10 ק"מיורםאמר26/07/1971זכרXLקרנות השוטרים
21 ק"מלאוןבנארויה19/12/1973זכרXLקרנות השוטרים
10 ק"מאורןוקנין20/11/1973זכרMקרנות השוטרים
10 ק"מחגיפנקר19/02/1970זכרMקרנות השוטרים
10 ק"מאילבן שימול14/05/1970זכרXXLקרנות השוטרים
10 ק"ממלךמיליחוב27/12/1971זכרXLקרנות השוטרים
21 ק"מהגוסטזזאי01/07/1972זכרMקרנות השוטרים
30 ק"מאברהםאשתה13/01/1972זכרMקרנות השוטרים
21 ק"מולדימירדבוגובסקי26/12/1965זכרXXLקרנות השוטרים
10 ק"מאביבן שימול15/02/1974זכרXL
21 ק"מאפריםבם משה06/03/1968זכרMרצים דרומיים
5 ק"מנתנאלביטון11/01/1991זכרL
10 ק"מחייםמסרטי30/01/1981זכרM
10 ק"מבןאמר12/02/1991זכרL
10 ק"מרזיאלחנוכה23/10/1994זכרM
10 ק"מבןאמר12/02/1991זכרL
10 ק"מאנדריקוצ'ין28/03/1983זכרL
10 ק"מפינירווח03/10/1985זכרM
10 ק"מיבגניקלישר11/01/1986זכרXL
30 ק"מגיללוטם30/10/1962זכרSלוטם לרוץ בטבע
10 ק"משלומירביטון24/12/1989זכרS
10 ק"משניראלדר10/09/1986זכרM
5 ק"מטליסיון27/04/1980נקבה8לוטם לרוץ בטבע
21 ק"מכרמיתמימון נוחם28/07/1979נקבהLTOTAL
21 ק"מ מיכאלריינר10/04/1963זכרXL
30 ק"מ זיונבון17/04/1967זכרL
5 ק"מחייםסברי16/09/1967זכרMאתגרים
5 ק"מנעמיזוהר14/10/1982נקבהXLאתגרים
5 ק"מאסתראספניול15/03/1951נקבהLאתגרים
5 ק"משרוןכדר24/07/1965נקבהLאתגרים
5 ק"מגלוריהלופז16/04/1970נקבהXXLאתגרים
5 ק"מאוהדעטיה16/10/1987זכרLאתגרים
5 ק"ממיכאלמגר23/08/1988זכרLאתגרים
5 ק"מזקליןפיניש15/10/1970נקבהLאתגרים
5 ק"מזמירהאלפרין24/07/1965נקבהMאתגרים
5 ק"מרוניתאופיר26/04/1961נקבהXXLאתגרים
5 ק"מחיהאברהם15/10/1979נקבהMאתגרים
5 ק"מאיתירוסו19/03/2002זכרLאתגרים
5 ק"מגלעדסבר06/06/1993זכרMאתגרים
5 ק"משחרדולב07/01/2002זכרMאתגרים
5 ק"מדרורזילברשטיין06/10/1971זכרMאתגרים
5 ק"מאילןכהן מגורי14/01/1957זכרLאתגרים
5 ק"מרונירייפמן19/04/1970זכרSאתגרים
5 ק"מעידואופק04/12/1970זכרMאתגרים
5 ק"מחייםסבירו16/09/1967זכרMאתגרים
5 ק"מיעקבויטל05/10/1957זכרXLאתגרים
5 ק"ממאורקלטר27/01/1991זכרMאתגרים
5 ק"מרזעילאי07/07/1997זכרMאתגרים
5 ק"מנירשמעיה14/12/1988זכרSאתגרים
10 ק"מ מיכאלגרצינשטיין16/09/1976זכרXL
10 ק"מ נעםשמיר09/11/1995זכרL
5 ק"ממאיהאפללו20/10/2005נקבהMRUN4FUN
5 ק"מליאוראפללו25/09/2003נקבהMRUN4FUN
5 ק"מדנהעמוס10/07/1991נקבהL
21 ק"מענתקצנלנבוגן17/08/1973נקבהSרצי מנשה
5 ק"מאדלשוקרון18/09/1993נקבהS
21 ק"מירוןסימסולו13/05/1982זכרM
5 ק"מיהודהקינן07/01/2004זכרM
10 ק"מ יוסףכהן04/06/1960זכרMכלל
5 ק"מעמנואלרגפורקר12/07/1976זכרL
10 ק"מ עמיתליכטמן12/07/1989זכרXXLנתיבים החברה לקהילה ופנאי בנתיבות
10 ק"מ גלסספורטס08/09/1987זכרLRUNNING B7
10 ק"מ רויטלפאר14/09/1978נקבהL
10 ק"מ משהכספי21/08/1976זכרM
10 ק"מ עופרמרציני27/03/1976זכרMצה"ל
30 ק"מ רויתגולן בן זאב26/12/1975נקבהS
30 ק"מ ליאתאליהו16/06/1980נקבהS
21 ק"מאשדלין28/08/1987זכרMרצי מנשה
5 ק"מאמיתיאגם11/06/2005נקבהM
21 ק"מMendiBen Tzion28/12/1989זכרMSummit Running & Fitness
30 ק"מ שיריפרידמן31/10/1975נקבהSלוטם לרוץ בטבע
10 ק"מ גיל-עדפרידמן03/11/2003זכר16
5 ק"ממתניהפרידמן12/10/2008זכר10
21 ק"מלימורגוטפריד20/06/1989נקבהLלוטם לרוץ בטבע
10 ק"מ עדיאלפרידמן28/01/2006זכר14
21 ק"מאמירפרידמן20/01/1981זכרM
5 ק"מנוריתריינר18/02/1985נקבהL
5 ק"מאמירבן חמו15/12/2001זכרMGO FOR IT
21 ק"מדרוריפרח19/01/1970זכרXL
5 ק"מנטליגבאי24/05/1968נקבהMטאפ מאדר למען גדולים מהחיים
5 ק"מליאורלוי גילור24/05/1978נקבהMטאפ מאדר למען גדולים מהחיים
30 ק"מ יוסימלול26/11/1961זכרXXL
21 ק"מגלכהן26/11/1970זכרLRUNNING B7
10 ק"מ זמירורדי24/06/1964זכרL
5 ק"מנינהאוחנה09/11/1984נקבהM
5 ק"מאלירןאוחנה06/02/1976זכרXL
10 ק"מ חייםאוחנה26/08/1972זכרXLRUN4FUN
21 ק"מטלהורוביץ25/09/1986נקבהSSummit Running & Fitness
30 ק"מ אוריתשלו05/08/1975נקבהSלוטם לרוץ בטבע
10 ק"מ סמיקבלו13/02/1967זכרL
10 ק"מ גילנדל22/06/1969זכרM
21 ק"משמעוןאדרי20/09/1959זכרM
10 ק"מ עמיתהר פז16/02/1986זכרMSALOMON ISRAEL
21 ק"מאלינורקיים19/08/1979נקבהXL
30 ק"מ רומןספיבק09/05/1980זכרMSummit Running & Fitness
10 ק"מ צחיאופיר10/08/1968זכרXL
30 ק"מ יותםפסן17/05/1995זכרMלוטם לרוץ בטבע
5 ק"מניליעזריאל29/08/1970זכרM
21 ק"מhanancohen02/03/1987זכרM
21 ק"מNaamaFeiglin14/10/1983נקבהS
5 ק"מאביבהדהן18/03/1959זכרS
10 ק"מ איציקדהן01/11/1956זכרL
30 ק"מ ליאתבק09/10/1970נקבהM
5 ק"משלומיטובול16/01/2019זכרL
30 ק"מ ארזשלי20/02/1989זכרL
21 ק"ממאוראוחנה24/05/1989זכרL
21 ק"מיוסיאפק29/08/1959זכרL
30 ק"מ כנעןחגי05/08/1974זכרL
5 ק"מדינהגולן13/07/1960נקבהMאיילות
10 ק"מ רעיהדבוגובסקי14/06/1961נקבהMמשטרת ישראל
21 ק"מניליליפשיץ16/09/1969נקבהMEzeRun
5 ק"מדגניתאביטל04/01/1982נקבהMRUN4FUN
5 ק"מאליהבן דוד27/09/2010נקבה12
5 ק"מיהונתןבן דוד28/09/2008זכר16
5 ק"מאפרתבן סלומון22/11/1982נקבהMRUN4FUN
10 ק"מ שמולשמחוני12/07/1985זכרM
5 ק"מדניאלאזולאי07/05/1999זכרM
10 ק"מ עידיתכהן30/11/1995נקבהS
5 ק"מאוריאזולאי24/02/2005זכרS
10 ק"מ זאבזפט11/07/1992זכרL
5 ק"מירוןאזולאי28/03/1991זכרL
21 ק"מ יאיראייזן23/12/1980זכרXL
21 ק"מ יובלסופר20/10/1968זכרXXL
5 ק"מיוליהדובינסקי14/02/1990נקבהS
10 ק"מ קורןאפללו25/01/2006זכרS
30 ק"מ סמיוןסמיונוב30/09/1987זכרL
10 ק"מ ליאורבלייש28/09/1974זכרM
10 ק"מ אילןאורלוב05/10/1985זכרL
10 ק"מ עודדאפללו31/07/1977זכרLRUN4FUN
5 ק"מלירןאביטבול17/09/1985זכרL
30 ק"מ אלישריד25/07/1960זכרL
5 ק"מבת-אלאביטבול18/09/1985נקבהS
5 ק"מאופיראמון29/06/2004זכרMרמת הנגב
10 ק"מ שגבאפלבאום26/01/1970זכרSרצי רמת השרון
30 ק"מ לונהלירם17/11/1972נקבהMרצי מנשה
30 ק"מ אתילפלר-שי02/10/1967נקבהLEzeRun
10 ק"מ עדישמר22/07/1995נקבהLEzeRun
10 ק"מ קרןשמר26/11/1996נקבהMEzeRun
10 ק"מ אילןבן אהרון28/03/1965זכרL
5 ק"ממיגלאטיאס יודפת25/10/1986נקבהS
21 ק"מ דורוןמאירוביץ09/01/1966זכרSEzeRun
30 ק"מ נירמצליח27/09/1980זכרS
30 ק"מ OmriMaayan27/05/1978זכרM
21 ק"מ אבנרענבר15/06/1990זכרS
10 ק"מ פבלשבצנקו23/08/1983זכרM
5 ק"משיקוחיון28/12/1986זכרL
21 ק"מ ישראלהנגבי09/03/1960זכרMTOTAL
5 ק"מברטלקר17/09/1994זכרSRUN4FUN
10 ק"מ אסףגלנט28/09/1983זכרMTOTAL
5 ק"משרונהטלקר01/10/1970נקבהMRUN4FUN
21 ק"מ כרמיתלוי בן אדיבה27/08/1979נקבהS
21 ק"מ הדסלואנץ08/10/1965נקבהSTOTAL
21 ק"מ משהחפץ25/12/1965זכרL
10 ק"מ אוריאברג'ל06/12/2001זכרXL
21 ק"מ אמנוןאברג'ל11/07/1970זכרMTOTAL
10 ק"מ סאלםאל מחדי06/07/1989זכרXXL
10 ק"מ נועהברנדמן07/06/1983נקבהMפשוט לרוץ - ONO
5 ק"מאפיבצרי11/08/1964זכרL
21 ק"מ דןמסיקה22/06/1963זכרXL
5 ק"מגדיחורש23/06/1955זכרL
10 ק"מ שריחורש28/05/1961נקבהM
21 ק"מ ירוןלבקוביץ04/03/1982זכרL
5 ק"מסינילוי02/10/2002זכרM
5 ק"מרוןורסולקר12/06/1995זכרMצה"ל
21 ק"מ נירגלס18/12/1971זכרL
21 ק"מ נועםבורובסקי06/03/1983זכרS
21 ק"מ ג׳וזףג׳ורג׳סון18/05/1987זכרM
10 ק"מ ניצןסמרה23/09/1982זכרM
21 ק"מ רועיזלצברג24/05/1984זכרL
30 ק"מ גלחורב30/10/1970זכרL
5 ק"מעליתאלוש01/09/1999נקבהM
5 ק"מכרמללנדאו25/09/1998נקבהM
5 ק"ממיכאלהמעלומי01/05/1998נקבהM
5 ק"מתמרפליישר06/05/1999נקבהM
5 ק"מאופקאזולאי20/02/1998נקבהS
5 ק"מרונישריקי12/04/1999נקבהM
5 ק"מדניזהאוסטרובסקי13/07/1999נקבהXL
5 ק"מאסתרגרינברג24/01/1999נקבהM
5 ק"ממיהשילוח03/01/1999נקבהS
5 ק"מיובלמימון14/09/1998נקבהS
5 ק"מטליהאפריאט13/12/1997נקבהS
5 ק"מנעםעקיבא24/01/1998נקבהS
5 ק"מיובלשורץ26/10/1998נקבהL
5 ק"משירזלדאני27/05/1998נקבהL
5 ק"מלירזחוזלה19/06/1999נקבהS
5 ק"מרונישרעבי07/07/1999נקבהM
5 ק"מאוראמסלם17/01/1997נקבהM
5 ק"מעפריפורת31/10/1997נקבהS
5 ק"משחרסיגורה08/08/1997נקבהS
5 ק"מתמרוינר13/06/1997נקבהS
10 ק"מ נילירמיש10/07/1950זכרM
10 ק"מ מאורמנחם29/08/1995זכרS
10 ק"מ מיכאלשפירא04/01/2019זכרL
10 ק"מ ראובןאטיאס10/08/1991זכרM
10 ק"מ משהבן שימול19/12/1988זכרM
10 ק"מ יהודהבצלאל07/01/1983זכרL
10 ק"מ גליתוידנפלד31/08/1969נקבהM
10 ק"מ ברסינטה06/03/1976נקבהS
10 ק"מ רענןאליעז15/05/1975זכרS
10 ק"מ תמירגלעד06/01/1987זכרM
10 ק"מ עידןמגן דוד07/06/1987זכרXL
10 ק"מ יאירארדורונאי14/06/1981זכרL
10 ק"מ יעללוי סער16/04/1963נקבהL
5 ק"מנועםנגאוקר02/11/1992זכרL
10 ק"מ דימהסורוקין18/09/1990זכרM
5 ק"מדוריתנחמני08/11/1972נקבהM
10 ק"מ ארקדיאוז'גוב23/07/1993זכרL
21 ק"מ קוביטובול26/01/1971זכרM
10 ק"מ דנהגלברד26/11/1981נקבהS
21 ק"מ יובלחלפין06/09/1990זכרL
30 ק"מ יניבבליט03/12/1962זכרL
30 ק"מ סמדרכהן09/12/1970נקבהM
10 ק"מ דנהגלברד26/11/1981נקבהS
21 ק"מ דודאלוש06/11/1995זכרM
10 ק"מ סימונהפדידה03/10/1982נקבהM
30 ק"מ ליאורמזרחי08/08/1977זכרM
10 ק"מ טלאייזיק15/10/1981זכרS
10 ק"מ אביעדסויסה21/04/1982זכרL
21 ק"משלומיעמר25/06/1981זכרM
30 ק"מ כפירמזעקי27/06/1975זכרS
30 ק"מ ברהןבלטה15/12/1971זכרM
10 ק"מ נועםפריאל04/08/1988זכרL
10 ק"מ מניפינטו22/12/1969זכרL
5 ק"מJonatanRing03/04/1990זכרXXL
10 ק"מ HannaRing29/11/1991נקבהS
5 ק"מיעלזהר שפר14/01/1986נקבהM
5 ק"ממירבברנר13/11/1987נקבהS
21 ק"מנפתלייונה08/03/1960זכרS
21 ק"משמעוןסבירו01/05/1966זכרM
30 ק"מ אופירהלוי29/07/1975זכרL
10 ק"מ OSCARMACIAS VILLAR23/03/1983זכרL
10 ק"מ שגיארכס05/10/1983זכרM
30 ק"מ שחרמצא04/02/1973זכרXXL
5 ק"מירוןאזולאי28/03/1991זכרL
21 ק"מאביהורוביץ13/12/1965זכרL
30 ק"מ אופירפרידמן31/10/1975זכרM
21 ק"מגיאבר28/09/1972זכרL
30 ק"מ אילןבראשי13/08/1961זכרM
21 ק"מסיגליתכהן20/11/1967נקבהL
30 ק"מ שמעוןכהן01/08/1965זכרL
10 ק"מ בניבן אהרון30/09/1969זכרM
21 ק"מאריקפלהיימר30/09/1990זכרS
10 ק"מ תומרטרוזמן03/10/2003זכרS
21 ק"מ לימורדמתי08/12/1976נקבהS
30 ק"מ נועםכהן06/04/1975זכרM
30 ק"מ חיהמויקופף15/03/1968נקבהM
30 ק"מ גלבועזינגר19/05/1978זכרL
21 ק"מחגיכהן11/07/1981זכרM
30 ק"מ סיגלסופר31/12/1968נקבהS
10 ק"מ אדירחזן24/04/1997זכרS
30 ק"מ אבנרפלדי22/03/1976זכרM
10 ק"מ aviaddviker03/04/2003זכרM
10 ק"מ דניאלאוחיון03/07/1997זכרM
21 ק"מאבירםשליט08/01/1970זכרXL
5 ק"ממאיהאברג'ל23/06/1976נקבהL
21 ק"מיאיראברג'ל05/03/1975זכרL
10 ק"מ ירדןביטון06/01/2004נקבה16
5 ק"מרינתמוריוסף1774-05-19נקבהS
10 ק"מ דודמוריוסף08/04/1974זכרS
10 ק"מ מיכאל מיקילוק26/09/1972זכרL
5 ק"מיצחקרוזנברג09/09/1978זכרXL
10 ק"מ ניצןבן זוהר17/08/1989זכרL
21 ק"מ פיניגיטניק08/07/1968זכרXXL
10 ק"מ בלההאלכסנדרוב16/01/1984נקבהM
10 ק"מ קרןגוז לוין23/12/1966נקבהS
5 ק"מנועהאביטן10/05/1986נקבהS
10 ק"מ יורישולמן20/07/1988זכרM
5 ק"משריתאמיתי01/05/1976נקבהM
5 ק"ממיריאטיאס13/07/1976נקבהXL
30 ק"מ mordechaipekar01/08/1960זכרS
10 ק"מ עודדעמר29/09/1988זכרM
21 ק"מ שרוןעמר07/01/1976זכרL
21 ק"מ דודועמר18/10/1981זכרXL
10 ק"מ דביררווח30/11/1984זכרL
10 ק"מ עידןסיבוני12/03/1988זכרM
10 ק"מ חגיתקסטיאל09/09/1976נקבהS
10 ק"מ מנוחהסיטוביץ31/08/1988נקבהS
10 ק"מ שקדאריאלי28/10/1978נקבהM
10 ק"מ אמירלבבי23/04/1990זכרM
10 ק"מ סיגליתחמיאס28/04/1971נקבהM
30 ק"מ AlainBismuth13/07/1965זכרL
5 ק"מאביאורטס19/05/1967זכרL
10 ק"מ עליזהברוק10/07/1978נקבהS
5 ק"מיוחאיקייט20/04/1983זכרM
10 ק"מ חנןקנדל18/04/1983זכרM
10 ק"מ אוריגרנדש22/01/1989זכרL
5 ק"מיקיר חנוךרז19/05/1998זכרS
5 ק"מורדדוד06/02/1978נקבהL
10 ק"מ שחרדוד18/02/2018זכרL
10 ק"מ אבירזאמיתי31/03/1975זכרL
30 ק"מ חייםגוטמן04/12/1957זכרM
10 ק"מ מריהפיאטקובסקי16/09/1982נקבהXL
21 ק"מ סטספיאטקובסקי23/12/1981זכרXXL
5 ק"מאמיראבוקסיס24/06/1978זכרXXL
5 ק"מדרורהופמן01/01/1978זכרXXL
30 ק"מ מיכאלגינזבורג12/06/1987זכרM
30 ק"מ אליקואבו עגאג13/09/1982זכרL
30 ק"מ סטניסלבחליטוב04/10/1986זכרM
5 ק"מלימוררוימי09/11/1974נקבהL
21 ק"מ רוניתאבו12/09/1973נקבהS
10 ק"מ משידוידיאן26/09/2000נקבה16
30 ק"מ דןדינור09/01/1969זכרL
10 ק"מ זהבהוייס25/07/1965נקבהL
30 ק"מ רוסלןאיידלמן28/04/1987זכרXL
30 ק"מ עידוהרניק בר שבתאי27/07/1980זכרS
21 ק"מרוניויטיס01/08/1968נקבהM
21 ק"מניריתבן דוד19/04/1971נקבהL
5 ק"מעופררוזנר29/10/1974זכרM
21 ק"מיפעתינוקא22/07/1967נקבהS
10 ק"מ מיכאלזוהר12/06/1974זכרXL
30 ק"מ יאירישראל28/09/1944זכרM
5 ק"מהילההאן14/06/1989נקבהS
5 ק"מאלעדהאן07/07/1989זכרM
30 ק"מ )דורוןוילפנד24/02/1971זכרMuMove
21 ק"מעיריתכץ06/12/1982נקבהSRunWithMoshe
10 ק"מ אושריתבן שושן17/07/1979נקבהMRUN4FUN
10 ק"מ קרןפרץ19/04/1975נקבהLRUN4FUN
5 ק"משקדסיבוני23/01/2019נקבהMRUN4FUN
10 ק"מ מיכאל מיקילוק26/09/1972זכרLRUN4FUN
5 ק"מרותםמוריוסף05/11/1978נקבהMRUN4FUN
21 ק"מאוריתרוסו09/04/1981נקבהSRUN4FUN
10 ק"מ קוביאזולאי13/12/1977זכרXLRUN4FUN
10 ק"מ מליסרגה03/09/1980נקבהSRUN4FUN
21 ק"משמוליקאוחנה07/05/1970זכרSRUN4FUN
10 ק"מ יבגניה (ג'ני)נידם31/12/1971נקבהMRUN4FUN
30 ק"מ אביסויסה08/10/1968זכרMRUN4FUN
10 ק"מ יוסיבן לולו21/04/1978זכרLRUN4FUN
21 ק"מרפאללנקרי28/01/1981זכרXLRUN4FUN
10 ק"מ אתיבן לולו06/01/1982נקבהSRUN4FUN
5 ק"מלירזאמיר05/01/1982זכרXXLRUN4FUN
30 ק"מ אביפרידריך29/03/1976זכרMRUN4FUN
21 ק"מאופירלוי16/03/1980זכרMRun 2 Three – לרוץ חופשי
10 ק"מ שבתאיארמא29/10/1976זכרXLGO FOR IT
21 ק"מכפירכהן22/11/1982זכרSFREE Running Club
30 ק"מ גילנזר28/07/1970זכרXXLEzeRun
30 ק"מ מיכלאופרבר02/10/1970נקבהLEzeRun
30 ק"מ עזרלוי19/08/1969זכרMEzeRun
30 ק"מ יעלמימון22/07/1963נקבהMEzeRun
21 ק"מדודישמש04/09/1963זכרXLEzeRun
21 ק"מטלביבי22/04/1974זכרMBBB כושר באושר
10 ק"מ רוניתוינשלבוים21/06/1983נקבה16BBB כושר באושר
30 ק"מ אלוןרז02/07/1971זכרMBBB כושר באושר
30 ק"מ PhilipGordon08/05/1962זכרMרצים עם לורנס
21 ק"מרונןזיסמן28/04/1974זכרXLרצים עם דובי
5 ק"מחגיתלזרוס09/03/1973נקבהLרצי תיכון חורפיש
10 ק"מ אשרוקנין12/02/1962זכרXXLרצי שדרות
30 ק"מ ליאוראוקנין19/12/1978זכרMרצי שדרות
30 ק"מ איילתצרור23/10/1968נקבהMרצי מנשה
21 ק"מגלעדאיסטון02/06/1974זכרLרצי מנשה
30 ק"מ אורגדמירון13/03/1966זכרMרצי מנשה
21 ק"מאורלימכטינגר-חי30/12/1963נקבהMרצי מנשה
21 ק"מאתיליס הוסמן04/05/1963נקבהSרצי מנשה
30 ק"מ משהקמנסקי01/04/1974זכרLרצי בן-גוריון
5 ק"מפנינה פרלהצדיקריו12/03/1974נקבהSרןRUN
30 ק"מ יניבדרור11/08/1976זכרLעוצמה
30 ק"מ עודדבן חץ19/06/1974זכרSנולדנו לרוץ
10 ק"מ יוליהסליצקי09/02/1975נקבהSמכבי קיי באר שבע
10 ק"מ טטיאנהאברמסון29/08/1964נקבהSמכבי קיי באר שבע
21 ק"משיוייס18/09/1988זכרLטבע
10 ק"מ צוראבנית16/10/1966זכרXLטאפ מאדר למען גדולים מהחיים
10 ק"מ אלוןכהן29/04/1969זכרLטאפ מאדר למען גדולים מהחיים
21 ק"מChenSantar25/02/1979נקבהXLאיילות
30 ק"מ שלומיהורנשטיין30/08/1961זכרL365°
30 ק"מ דוידאדר15/04/1964זכרL365°