רשימת משתתפים

רשימת המשתתפים תתעדכן כל 24 שעות

מקצהשם פרטישם משפחהשנת לידהמיןמידת חולצהמועדון
30 ק"מליאוראוקנין1978זכרMרצי שדרות
21 ק"מנועםבורובסקי1983זכרS
21 ק"מניריתבן דוד1971נקבהM
30 ק"מדןדינור1969זכרL
5 ק"מיהודהדרור1966זכרMרצי המושבה
21 ק"מיפעתינוקא1967נקבהS
10 ק"מעמיתליכטמן1989זכרXXL
30 ק"מיאירישראל1944זכרM
10 ק"מסיוןאפרים1981נקבהSRUNNING B7
30 ק"מאמיררוזן1977זכרM
21 ק"מבןאמר1991זכרL
10 ק"ממירישוקרון1976נקבה16
21 ק"מיובלסופר1968זכרXL
21 ק"מרוניויטיס1968נקבהM
5 ק"מלימוררוימי1974נקבהL
21 ק"משגבאלפבאום1970זכרSרצי רמת השרון
10 ק"מניצןבן זוהר1989זכרL
21 ק"מגילנזר1970זכרXXLEzeRun
5 ק"מיקירחנוך רז1998זכרS
30 ק"מJeanLavie1991זכרM
5 ק"מעוזיסויסה1973זכרM
5 ק"מליפזסויסה2005נקבהS
30 ק"מעמיתטליוסף1983זכרMרצים עם לורנס
10 ק"מליאורמלמד1979זכרL
30 ק"מאיגוררוטמן1980זכרL
5 ק"מפנינהצדיקריו1974נקבהSרןRUN
30 ק"מאליקואבו עגאג1982זכרL
21 ק"מבוריספיאטיגורסקי1988זכרLYFitness
5 ק"מזהבהוייס1965נקבהL
5 ק"מעופררוזנר1974זכרM
10 ק"מסיגלחמיאס1971נקבהL
21 ק"מדודבוגנים1962זכרLRun 2 Three – לרוץ חופשי
5 ק"מדנהעמוס1991נקבהM
21 ק"מפיניגיטניק1968זכרXL
30 ק"מאבישירוטפוס1976זכרL
10 ק"מרויטלברכה1984נקבהL
21 ק"מויטלזורו1978זכרM
21 ק"מדודוביטון1981זכרL
30 ק"מAmitHershkovitz1982זכרMSummit Running & Fitness
10 ק"מעדןורסולקר1991נקבהS
5 ק"מדגניתורסולקר1984נקבהS
21 ק"מBayanOsama1995נקבהMRunGate
5 ק"מארנסטטובולקין2001זכרL
5 ק"מדניאלאנצ'יקוב2001זכרM
21 ק"מרמיבוביל1969זכרL
5 ק"מיעקבנחום1984זכרM
5 ק"מעידיתפריאנטי1970נקבהM
10 ק"מצביגרינברג1968זכרM
5 ק"משחרלוין2009זכר16
10 ק"מאביטללוין1983נקבהM
10 ק"מיעלמעוז1996נקבהS
10 ק"מרלילוגסי1996נקבהS
5 ק"מאביחידהן1982זכרM
30 ק"מאפריםבן משה1968זכרM
21 ק"מרוסלןאיידלמן1987זכרXL
10 ק"ממקסיםאורונבייב1981זכרL
10 ק"מאנהאורונבייב1985נקבהS
30 ק"מאופירהלוי1975זכרL
5 ק"מדגניתאביטל1982נקבהSRUN4FUN
5 ק"מדודואביטל1977זכרLRUN4FUN
21 ק"מצחיגלבוע1953זכרL
21 ק"משיטובול1968זכרMRUN4FUN
5 ק"מאוריהפרץ1987נקבהS
10 ק"מיעקבמלול1960זכרLרצים דרומיים
30 ק"משמוליקאוחנה1970זכרSRUN4FUN
21 ק"מshayavraham1975זכרS
30 ק"מניריתמינץ1964נקבהMרצי קריית השרון
5 ק"מדודכץ1983זכרXL
5 ק"מיערהכץ1983נקבהL
30 ק"מעידןיניב1972זכרM
10 ק"מפטריקפרטוש1976זכרMMove
10 ק"מאסףמוצ'ניק1998זכרM
21 ק"ממיטלרגב1981נקבהXLלביא לכושר
21 ק"מלביאכרמי1985זכרMלביא לכושר
30 ק"מאריאלמעיין1988זכרM
30 ק"מאורגדמירון1966זכרMרצי מנשה
30 ק"ממשהקמנסקי1974זכרLרצי השפלה והדרום
10 ק"מניסןדנון1981זכרM
10 ק"מיקירשמש1987זכרL
10 ק"מאליבניסטי1981זכרM
5 ק"מעידןסיבוני1988זכרM
5 ק"מאוראסרף1987זכרL
5 ק"מיחיאלאלמליח1987זכרM
5 ק"מנועהאביטן1986נקבהM
10 ק"ממאירכהן1980זכרL
5 ק"ממיריאטיאס1976נקבהXXL
5 ק"מדוריתישי1971נקבהSRUN4FUN
21 ק"ממריאנודבוסקי1972זכרMלביא לכושר
21 ק"משרוןטל1965זכרM
5 ק"משלומישמעוני1997זכרL
10 ק"מיאןזלטופולסקי1982זכרL
30 ק"מאביויזמן1983זכרM
21 ק"מלימורדמתי1976נקבהS
21 ק"מאריקפלהיימר1990זכרM
10 ק"מירדןביטון2004נקבהS
21 ק"מענברלוז2002זכרMלביא לכושר
21 ק"מאפרתשניידר בר1970נקבהXXL
21 ק"מגילפרידמן1975זכרL
5 ק"מליאורבויום1976זכרMהליגה למקומות עבודה
10 ק"מבועזאבירם1970זכרMהליגה למקומות עבודה
5 ק"מצופיתעובדיה1975נקבהLהליגה למקומות עבודה
10 ק"מעידן ליאוןשלום1991זכרMהליגה למקומות עבודה
10 ק"מגרמןוקין1960זכרLהליגה למקומות עבודה
10 ק"ממיכלבורבקין1980נקבהSהליגה למקומות עבודה
10 ק"ממיכלציבוטרו1975נקבהSהליגה למקומות עבודה
5 ק"מעופרסיקולר1976זכרMהליגה למקומות עבודה
5 ק"משישמעוני2004זכרS
10 ק"מאבנרכהן1958זכרMהליגה למקומות עבודה
10 ק"מירוןברדה1968זכרXLהליגה למקומות עבודה
5 ק"ממניעמראן1987זכרMמכבי שירותי בריאות
30 ק"מרותםצוברי1983זכרM
5 ק"מקוביאמסלם1987זכרXLהליגה למקומות עבודה
5 ק"מלירןאביטבול1985זכרLהליגה למקומות עבודה
5 ק"מבת-אלאביטבול1985נקבהSהליגה למקומות עבודה
5 ק"מאליאלון1955זכרLהליגה למקומות עבודה
5 ק"מרביבזדה1980זכרLהליגה למקומות עבודה
30 ק"משחרמצא1973זכרXL
10 ק"מאשרקופץ1982זכרLהליגה למקומות עבודה
10 ק"מעדיפייקין1961זכרLהליגה למקומות עבודה
5 ק"מיוסיבננו1979זכרLהליגה למקומות עבודה
5 ק"מגיאשביט1986זכרSהליגה למקומות עבודה
5 ק"מטלשוחט1986זכרLהליגה למקומות עבודה
10 ק"מאופירקסלמן1984זכרLהליגה למקומות עבודה
5 ק"מיקירחליוה1985זכרLהליגה למקומות עבודה
10 ק"מטלשחר1977זכרXLרצים דרומיים
10 ק"מליאורמוריוסף1977זכרSהליגה למקומות עבודה
5 ק"מכנרתסטקלר1980נקבהSRUN4FUN
5 ק"מאוריחכמון1970זכרXLהליגה למקומות עבודה
5 ק"מרותםמוריוסף1978נקבהS
10 ק"מאבירםזרביב1990זכרLהליגה למקומות עבודה
5 ק"משיטובול1968זכרMהליגה למקומות עבודה
10 ק"מיעקבפרידמן1959זכרL
5 ק"ממאורמשה1987זכרLהליגה למקומות עבודה
5 ק"מנועםאבישר1970זכרMהליגה למקומות עבודה
5 ק"מאילניתאליעזר1974נקבה16הליגה למקומות עבודה
10 ק"מיעקבמלול1960זכרLהליגה למקומות עבודה
10 ק"ממיקיגרשון1983זכרXLהליגה למקומות עבודה
10 ק"מאמנוןיוסף1963זכרSהליגה למקומות עבודה
30 ק"מAndreiGluck1984זכרM
5 ק"מגליתים1975נקבהMהליגה למקומות עבודה
5 ק"ממרטיןסטון1959זכרMהליגה למקומות עבודה
5 ק"מצופיתאבי1965נקבהSהליגה למקומות עבודה
5 ק"מאילנהחימי1999נקבהSהליגה למקומות עבודה
5 ק"מאולגהקולקר1987נקבהSהליגה למקומות עבודה
5 ק"מטניהפרנקל1982נקבהMהליגה למקומות עבודה
10 ק"מחייםאברגל1968זכרMהליגה למקומות עבודה
5 ק"מרונןבן סניור1966זכרLהליגה למקומות עבודה
5 ק"מהילהצדוק1977נקבהSהליגה למקומות עבודה
5 ק"מאורוןחבושה1967זכרLהליגה למקומות עבודה
5 ק"מיוסיכהן1961זכרLהליגה למקומות עבודה
5 ק"מעודדעמר1988זכרL
5 ק"מגיאבילינסקי1967זכרXLהליגה למקומות עבודה
10 ק"מאבנרכהן1958זכרMהליגה למקומות עבודה
10 ק"מאביבובלייל1986זכרXLהליגה למקומות עבודה
5 ק"מארקדישוסטר1981זכרLהליגה למקומות עבודה
30 ק"מרפאללנקרי1981זכרLRUN4FUN
5 ק"מצחיאפללו1968זכרXXLתעשיה אווירית
5 ק"מריקיאפללו1971נקבהL
5 ק"מדוריתזרח1969נקבהXLGO FOR IT
30 ק"ממליפרץ1963נקבהS
5 ק"מחייםבן שאנן1960זכרL
5 ק"ממאיראלפסי1960זכרL
5 ק"מזוהרהזרח1974נקבהS
5 ק"מרותםכהנא1983נקבהMהליגה למקומות עבודה
5 ק"מסיגלגרטמן סלמונה1972נקבהXLהליגה למקומות עבודה
5 ק"מינוןרמתי1971זכרL
5 ק"מרויטלרמתי1977נקבהLהליגה למקומות עבודה
30 ק"משקדאלבז1997זכרM
10 ק"מרזפולבר1977זכרS
10 ק"מאירנהזרבוביץ1981נקבהSהליגה למקומות עבודה
10 ק"ממיכאל מיקילוק1972זכרMהליגה למקומות עבודה
10 ק"מאשלסלומון1966זכרMהליגה למקומות עבודה
5 ק"מאולגהצרגורודצב1974נקבהSהליגה למקומות עבודה
5 ק"מיוליהכץ1977נקבהSחבר
21 ק"מפאבלשגן1980זכרM
10 ק"מבת שבעשחר1980נקבהSהליגה למקומות עבודה
5 ק"משיבסן1971זכרXXL
30 ק"מאוריארבל1978זכרM
10 ק"מאוריבלייש2004זכרS
21 ק"מיוסיאברהם1963זכרLקלאב 226
21 ק"מרועיבכר2002זכרL
10 ק"מסמיבן שיטרית1962זכרMהליגה למקומות עבודה
21 ק"מאולגהקאשי1970נקבה16
10 ק"מאיתיקהת1978זכרM
10 ק"ממרוןזריהן1980זכרMאחריי ירוחם
21 ק"מנטעוקסלר1977נקבה16
21 ק"מאסףליאור1971זכרL
10 ק"מרזאביטן1990זכרM
30 ק"מטלאזולאי1985זכרMהליגה למקומות עבודה
5 ק"מאנדריבצ'יחה1988זכרL
21 ק"ממילישפיר1973נקבהM
21 ק"מנדבבן ארי1987זכרMרצי רמת הגולן
5 ק"מאבירזאמיתי1973זכרLהליגה למקומות עבודה
5 ק"מאירנהזלוטניק1970נקבהSהליגה למקומות עבודה
10 ק"ממיכלפינקלשטיין2019נקבהMהליגה למקומות עבודה
30 ק"מאלכסקלסן1966זכרXL
5 ק"משמעוןמיארה1952זכרLאיילות
5 ק"מלימוראללוף1975נקבהSMove
21 ק"מרהבשקד1976זכרL
21 ק"משגיאטולדנו1978זכרM
10 ק"משחרדוד1973זכרLהליגה למקומות עבודה
21 ק"מנועםשולב1993זכרM
30 ק"מאהרוןדהן1952זכרM
10 ק"מאלוןכהן2004זכרM
5 ק"מפאולהכהן1974נקבהL
5 ק"מאורכהן2006זכרS
5 ק"ממייקכהן1974זכרL
21 ק"מעודדאידלמן1986זכרLCrosbie Crew
10 ק"מיורםכהן1966זכרXL
30 ק"מקוביטובול1971זכרM
30 ק"מאלכסליצקי1987זכרXL
30 ק"מshaharMaman1974זכרL
10 ק"מאילןבן אהרון1965זכרL
21 ק"מויאולהכרמלי1980נקבהS
21 ק"מעינבטל1978נקבהS
5 ק"מטלניסים2010זכר12
5 ק"מיעלניסים1982נקבהS
10 ק"מנילירמיש1950זכרM
10 ק"מעדיסיון כספי1968נקבהS
10 ק"מאיציקישראל1961זכרM
5 ק"מדינהגולן1960נקבהS
21 ק"מסלבהברוסילובסקי1974זכרMהליגה למקומות עבודה
30 ק"מגלכהן1970זכרMRUNNING B7
21 ק"מעמיתכספי1968זכרM
10 ק"ממאירלוין1970זכרLהליגה למקומות עבודה
30 ק"משחרבן ארצי1968זכרMHP
30 ק"מאסףאסידו1982זכרM
10 ק"מיעלצאיזלר1986נקבהSהליגה למקומות עבודה
5 ק"מכוכבזיס1976נקבהSהליגה למקומות עבודה
10 ק"מSerJGurkin1985זכרL
21 ק"מניסיםזיו1956זכרMRUNNING B7
5 ק"מאביחיבר1979זכרXLהליגה למקומות עבודה
5 ק"מאיילרביד1973זכרXLהליגה למקומות עבודה
5 ק"מספאעטאונה1983נקבהLשירותי בריאות כללית
10 ק"מסוריןליפשיץ1967זכרMהליגה למקומות עבודה
10 ק"מנבוןכהן1973זכרMהליגה למקומות עבודה
5 ק"מעודדשאול1976זכרLהליגה למקומות עבודה
5 ק"מגיליאובנייך1981זכרMהליגה למקומות עבודה
10 ק"מבוריסלנגה1989זכרLRun 2 Three – לרוץ חופשי
5 ק"מערןבן לולו1980זכרL
30 ק"מאנדרסריכטר1968זכרL
30 ק"מאיילגבאי1970זכרL
30 ק"מפאולגרוס1975זכרLרצי שדרות
10 ק"משלומיחזות1980זכרLהליגה למקומות עבודה
21 ק"מירוןיוגב1953זכרXLRUNNING B7
10 ק"מאביבמהדיפור1989זכרXL
10 ק"מעידןשי1981זכרMהליגה למקומות עבודה
10 ק"מבניבן שושן1960זכרM
5 ק"מרעותדראי1991נקבהM
5 ק"מרוןאטגדי1971זכרXLהליגה למקומות עבודה
5 ק"מציפיסויסה1965נקבהSהליגה למקומות עבודה
10 ק"מבניבן אהרון1969זכרM
21 ק"ממומיאלבז1953זכרXL
10 ק"מדודומולכו1976זכרL
10 ק"מאדםששון1980זכרM
30 ק"מצביקהאשרוביץ1978זכרL
21 ק"מdavidallalouf1970זכרXLRUNNING B7
21 ק"מנעםיוגב1986זכרXLRUNNING B7
21 ק"מאסףיוגב1979זכרLRUNNING B7
5 ק"מרויתחליבה1973נקבהLהליגה למקומות עבודה
10 ק"מיפתאסטמקר1970זכרL
5 ק"מזיובריל1981זכרXLהליגה למקומות עבודה
10 ק"מרונינוימן1965זכר10הליגה למקומות עבודה
10 ק"משרונהקולונדר1962נקבהL
10 ק"מרזפלקר1999זכרL
5 ק"מעמיפלקר1971זכרL
30 ק"מגטנטסמאי1976זכרS
21 ק"מאשרכהן1972זכרSTOTAL
30 ק"מגטהוןמנגיסטו1982זכרS
5 ק"מירוןהראל1970זכרXXLMove
21 ק"מקרןבן יעקב1974נקבהM
21 ק"מצחישומן1964זכרXL
21 ק"מרועימימון1978זכרM
5 ק"מאורנהמרגי1969נקבהM
5 ק"מעילירדלר2007זכר14
5 ק"מאילרדלר1977זכרM
5 ק"מענברגאן פרלמן1982נקבהSהליגה למקומות עבודה
10 ק"מיעקבכהן1958זכרLהליגה למקומות עבודה
21 ק"מסרגידרוגקוב1971זכרL
5 ק"מדניאלדרוגקוב2007זכרM
10 ק"מדימהבוזוליאק1992זכרXL
5 ק"מhagitG1981נקבה16
10 ק"מdimaG1981זכרL
21 ק"מלבנתחן1988נקבהS
30 ק"מיונישרעבי1980זכרS
10 ק"מנועהברגר יוניב1975נקבהS
10 ק"מגבידדוש1983זכרL
21 ק"מליאורהראל1982זכרS
10 ק"מאלירןנאור1987זכרS
30 ק"מבועזשחר1978זכרL
10 ק"מHannaSchulz1989נקבהS
30 ק"מdovGoldberg1980זכרMYFitness
21 ק"מיעקבשווארץ1977זכרL
10 ק"מיניביעקב1984זכרL
10 ק"מליאורבלייש1974זכרM
10 ק"מבראשל1991נקבה16
30 ק"מעמריאשל1991זכרL
5 ק"מאוריאזולאי2005זכרS
5 ק"מירוןאזולאי1991זכרL
10 ק"מאסףגלנט1983זכרM
5 ק"מegorSerebrennikov1986זכרL
5 ק"משריתאמיתי1976נקבהM
30 ק"מירוןברזילאי1982זכרL
10 ק"מרדןרייס1969זכרL
10 ק"מהדסרייס1973נקבהM
10 ק"מאודיהברנשטיין1974נקבהS
30 ק"מאיתמרלזר1965זכרLרצי שפיר
10 ק"מדודוכהן1975זכרMהליגה למקומות עבודה
30 ק"מאביכהן1978זכרXL4fitness
5 ק"מניצןבסן1972זכרXL
10 ק"מרינתגרוסמן1973נקבהSFUN2RUN
5 ק"מעמנואלרגפורקר1976זכרL
10 ק"מאושריתרוט1975נקבהMFUN2RUN
10 ק"מאורטלגרול1986נקבהM
10 ק"מגלעדנפתליהו1978זכרL
10 ק"משיפרגמניקוב1974זכרL
30 ק"מאהודשטריימר1981זכרL
10 ק"מנועהקידר1982נקבהMFUN2RUN
10 ק"מאוהדאבו1981זכרM
10 ק"מישראלגולדברג1985זכרLEPRC
10 ק"ממברטו אוריטגניה1975זכרM
10 ק"מעדינהאיל קורן1977נקבהM
21 ק"מניסיםחפץ1984זכרL
5 ק"מאשרזגורי1980זכרL
30 ק"מיאיררמאן1965זכרS
21 ק"מאליכהן1984זכרL
5 ק"מיונתןשולט1995זכרL
10 ק"מKarstenBerg1987זכרL
10 ק"מלימורהויזליך1975נקבהM
5 ק"מלירןאברהם1999זכרSצה"ל
10 ק"מילנהכצמן1972נקבהS
5 ק"מאודידדיה1977זכרMליגה למקומות עבודה
10 ק"מסלאםאלמחדי1989זכרXXL
30 ק"מנעמהלוין1983נקבהS
30 ק"מפרנקכהן1967זכרL
5 ק"ממירידהן1969נקבהLליגה למקומות עבודה
5 ק"מאתישעיה1967נקבהLליגה למקומות עבודה
10 ק"ממויקסמן1970זכרLFun2Run
5 ק"משרוןמרגי1983זכרXLליגה למקומות עבודה
21 ק"ממיקילרסקי2020זכרL
10 ק"משלומיקריספיל1979זכרL
10 ק"מדריהגרשון1984נקבהSליגה למקומות עבודה
5 ק"מאורניתניגרקר2020נקבה16
10 ק"מזהראמיתי1986נקבהM
30 ק"מעמיהרמן1965זכרL
21 ק"מעומרברוידא1972זכרL
5 ק"מארתורקביסקו1981זכרXXLליגה למקומות עבודה
10 ק"מאסףאליאס1986זכרS
30 ק"מאבייופה1982זכרXL
5 ק"מאתיבן לולו1982נקבהSRUN4FUN
5 ק"מיוסיבן לולו1978זכרMRUN4FUN
10 ק"מamitkatz1978זכרL
21 ק"מעומרברוידא1972זכרL
10 ק"מסוניהבארי1981נקבהMRUNNING B7
30 ק"מעוזישחר1971זכרLרצי מנשה
21 ק"מעמיתגור1971זכרL
21 ק"מנבוןגור2001זכרL
10 ק"משמעוןגרסולקר1981זכרM
30 ק"מגבריאלסוסביץ1982זכרLמכבי שירותי בריאות
30 ק"מסאלילוגסי1978נקבהS
30 ק"מפרדיבן הרוש1965זכרXL
5 ק"מרינתמוריוסף1974נקבהS
10 ק"מדודומוריוסף1974זכרM
5 ק"מנועהרחמני1967נקבהMליגה למקומות עבודה
10 ק"מאופיראבקסיס1984זכרLליגה למקומות עבודה
10 ק"מלירוןיצחק1981זכרSליגה למקומות עבודה
10 ק"מאלוןמולכו1978זכרM
5 ק"מיוסיבוזגלו1954זכרMליגה למקומות עבודה
5 ק"ממלכהבוזגלו1957נקבהMליגה למקומות עבודה
5 ק"מגדיחורש1955זכרL
5 ק"משריתחורש1961נקבהM
5 ק"מעדי מוחמדאדיל1989זכרM
10 ק"מדנימנור1957זכרSליגה למקומות עבודה
10 ק"מרעיברוידא2005זכרM
5 ק"מאורןקידר1978זכרXLליגה למקומות עבודה
5 ק"מענתלנדאו תירוש1982נקבהSליגה למקומות עבודה
10 ק"מנוריתטומקינס דמרי1976נקבהSליגה למקומות עבודה
30 ק"מירוןלבקוביץ1982זכרL
30 ק"מחגילבקוביץ2000זכרL
5 ק"מחייםביבס1969זכרL
30 ק"מzivatias1972זכרL
21 ק"מחייםעסיס1983זכרM
10 ק"משמעוןלאופר1950זכרMאימוני ריצה וכושר ORNA
10 ק"ממריהפאודורובה1991נקבהL
21 ק"מנדבבנגו1978זכרXL
10 ק"מאליזנה1959זכרXLליגה למקומות עבודה
10 ק"מאיתיזנה1997זכרLליגה למקומות עבודה
5 ק"משחרכהן1991זכרLליגה למקומות עבודה
10 ק"מאורןקידר1978זכרXLליגה למקומות עבודה
10 ק"משיקרמר1977נקבהMליגה למקומות עבודה
5 ק"מענתלנדאו תירוש1982נקבהSליגה למקומות עבודה
30 ק"מירוןלבקוביץ1982זכרL
30 ק"מחגילבקוביץ2000זכרL
5 ק"מחייםביבס1969זכרL
10 ק"משירהברנדוין1985נקבהMמכבי שירותי בריאות
30 ק"מzivatias1972זכרL
30 ק"מישילוין1983זכרL
21 ק"מחייםעסיס1983זכרM
5 ק"מז'אנהקסזיאב1972נקבהXLליגה למקומות עבודה
10 ק"משמעוןלאופר1950זכרMאימוני ריצה וכושר ORNA
10 ק"מסיוןאפרים1991נקבהSליגה למקומות עבודה
10 ק"ממריהפאודורובה1991נקבהL
10 ק"מאמיתידוד1979זכרSליגה למקומות עבודה
21 ק"מנדבבנגו1978זכרXL
10 ק"מאליזנה1959זכרXLליגה למקומות עבודה
10 ק"משגיאגלבוע1983זכרXLRUNNING B7
10 ק"מאיתיזנה1997זכרLליגה למקומות עבודה
10 ק"מרוניפלמר1976זכרM
5 ק"משחרכהן1991זכרLליגה למקומות עבודה
5 ק"מחגיתקסטיאל1976נקבהM
10 ק"מאורןקידר1978זכרXLליגה למקומות עבודה
21 ק"מירוןבן יעקב1974זכרLבנק לאומי
10 ק"משיקרמר1977נקבהMליגה למקומות עבודה
30 ק"מכפירמזעקי1975זכרS
30 ק"מאברהםאשתה1972זכרMקרנות השוטרים
5 ק"מתום מזלבר1993נקבהLקרנות השוטרים
10 ק"מאלכסנסימוב1993זכרMקרנות השוטרים
5 ק"מיואלעשור1969זכרLקרנות השוטרים
10 ק"מנימרודפלדמן1970זכרSקרנות השוטרים
21 ק"מורהחדש1973נקבהLקרנות השוטרים
5 ק"מאתיוקנין1974נקבהSקרנות השוטרים
10 ק"מאורןוקנין1973זכרMקרנות השוטרים
5 ק"מלאוןבנארויה1973זכרXLקרנות השוטרים
10 ק"ממשהכהן1974זכרLקרנות השוטרים
10 ק"מאשראלימלך1974זכרMקרנות השוטרים
21 ק"מאיתיבן דוד1974זכרLקרנות השוטרים
21 ק"מרןאברון1971זכרLקרנות השוטרים
21 ק"מאריהלב1970זכרMקרנות השוטרים
21 ק"מגרשוןבר1971זכרMקרנות השוטרים
21 ק"מיורםאמר1971זכרXLקרנות השוטרים
21 ק"משיביטון1972זכרMקרנות השוטרים
21 ק"מאופירוייס1971זכרXLקרנות השוטרים
10 ק"מאיילתשקלאר1986נקבהMקרנות השוטרים
10 ק"מחננאלשקלאר1986זכרMקרנות השוטרים
10 ק"מעוזפתאי1991זכרMקרנות השוטרים
30 ק"מלאונידקורול1971זכרMקרנות השוטרים
5 ק"מיוליהקורול1978נקבהLקרנות השוטרים
10 ק"מדור אהרצרי1993זכרMקרנות השוטרים
5 ק"מאלעדכראדי1979זכרLקרנות השוטרים
5 ק"מציוןרגפורקר1974זכרLקרנות השוטרים
10 ק"מרונאלדוידוב1997זכרM
5 ק"מאסףזמיר2006זכרXSקרנות השוטרים
30 ק"מלילךדביר אבנר1975נקבהSSummit Running & Fitness
5 ק"מרותםזמיר2003נקבהXSקרנות השוטרים
5 ק"מעידומנדלסון1978זכרLליגה למקומות עבודה
10 ק"מירדןזמיר1975זכרSקרנות השוטרים
21 ק"מירוןגרופמן1964זכרS
21 ק"מויטליסאיאפין1971זכרXXLקרנות השוטרים
21 ק"מבועזבר יהודה1967זכרS
30 ק"מאמירערד1975זכרLקרנות השוטרים
5 ק"מענתחדידה1968נקבהSRUN4FUN
10 ק"ממרקשלומוב1984זכרMקרנות השוטרים
21 ק"מיניבדרור1976זכרM
10 ק"מעידןזמיר1976זכרMקרנות השוטרים
5 ק"ממליסרגה1980נקבהSRUN4FUN
10 ק"מאורןדרחי1976זכרLקרנות השוטרים
10 ק"משרוןנחמן1982נקבהSRUNNING B7
5 ק"מנהוראידרעי2007זכרSקרנות השוטרים
5 ק"מחייםדור1990זכרM
10 ק"משרוןדראי1976זכרMקרנות השוטרים
10 ק"מזמירורדי1964זכרL
10 ק"משמעוןכנען1977זכרMקרנות השוטרים
30 ק"מתומרפרש1985זכרL
5 ק"מקורןאפללו2006זכרSקרנות השוטרים
10 ק"מיוגבאביטל1983זכרM
10 ק"מעודדאפללו1977זכרLקרנות השוטרים
5 ק"מדליתנימצקי1967נקבהLליגה למקומות עבודה
5 ק"מסמדראפללו1980זכרLקרנות השוטרים
30 ק"מיואבשמעון1969זכרMYFitness
30 ק"מאמירפולק1978זכרLקרנות השוטרים
5 ק"מנפתליאלגד1980זכרLליגה למקומות עבודה
10 ק"מעמירםבוטבול1986זכרMקרנות השוטרים
5 ק"מהילהפניאן1980נקבהM
21 ק"מרניאלאלוס1983זכרSקרנות השוטרים
5 ק"מסיוןעדרי1982נקבהM
10 ק"מרועיאווסקר1980זכרMקרנות השוטרים
5 ק"מקרןאומר1981נקבהXSקרנות השוטרים
21 ק"מאילןאומר1981זכרMקרנות השוטרים
10 ק"מרןמעין1983זכרMקרנות השוטרים
10 ק"מיקירראובן1981זכרMקרנות השוטרים
10 ק"מנטעוינברג1999נקבהMקרנות השוטרים
10 ק"מעודדוינברג1958זכרXXLקרנות השוטרים
21 ק"מישראלהנגבי1960זכרMקרנות השוטרים
21 ק"מאריהמשה1961זכרXLקרנות השוטרים
30 ק"מקליףבן דוד1982זכרSקרנות השוטרים
5 ק"מיהונתןבן דוד2008זכרXSקרנות השוטרים
5 ק"מהילהבן דוד1985נקבהSקרנות השוטרים
5 ק"מאליהבן דוד2010נקבהXSקרנות השוטרים
10 ק"מעמירבוקובזה1982זכרLקרנות השוטרים
10 ק"מגילאגיב1985זכרLקרנות השוטרים
10 ק"מElenasuslovich1967נקבהS
10 ק"מדןסדן1968זכרMDan's Runners
5 ק"מאלכסייצ'רנישוב1991זכרXL
5 ק"מאהרוןמרדכי1980זכרL
5 ק"מחיויינגרט1998זכרS
5 ק"מזכריהבנקמון1996זכרM
21 ק"מלימורביגון1977נקבהS
21 ק"מעיריתכץ1982נקבהS
5 ק"מזהביתברג'נו1985נקבהS
5 ק"משימריתפז1981נקבהS
10 ק"מסתיושלומוב1979זכרM
10 ק"מערןסבטון1976זכרS
5 ק"מדןקרמן1992זכרL
21 ק"מנדבאבינרי1980זכרL
5 ק"מעינבנגר1974נקבהSהליגה למקומות עבודה
5 ק"משלומיטובול1981זכרL
10 ק"מאיריסממן1973נקבהMהליגה למקומות עבודה
10 ק"מעינתכהן1973נקבהXXLRUNNING B7
10 ק"מadiZonis1970נקבהMRUNNING B7
5 ק"מהדסאמיר1975נקבהL
5 ק"ממתןבן סימון1974זכרXL
10 ק"מקראללוין1982זכרLהליגה למקומות עבודה
10 ק"מדודאזולאי1973זכרSהליגה למקומות עבודה
10 ק"מדודחטב1978זכרMהליגה למקומות עבודה
5 ק"מאליסוןכהן1965נקבהL
10 ק"מיוסיכהן1965זכרM
30 ק"מאהדברקת1966זכרXLרצי כוכב יאיר צור יגאל
10 ק"משלומיאמבר1962זכרLהליגה למקומות עבודה
10 ק"מזרמןגבע1960נקבהMהליגה למקומות עבודה
10 ק"מישירודמן1983זכרM
21 ק"מתמראמר1975נקבהS
5 ק"מגילאמסלם1983זכרL
5 ק"מגלנוימן1984נקבהS
10 ק"מבןנוימן1984זכרM
5 ק"מלימורשוסטרמן1976נקבהMהליגה למקומות עבודה
10 ק"מעומריהקוסם1997זכרM
10 ק"מאדיגונצ'רנקו1989זכרMRUNNING B7
5 ק"ממאורויסברגר1992זכרXL
5 ק"מרוןרפופורט1997זכרM
5 ק"ממיכלאהרוני1977נקבהSהליגה למקומות עבודה
30 ק"מאוראוחיון1978זכרXL
5 ק"מאביצפדיה1976זכרLRUN4FUN
10 ק"משלומיוקנין1976זכרLהליגה למקומות עבודה
10 ק"ממריםגולדשטיין1984נקבהM
5 ק"מעליזהברוק1978נקבהS
5 ק"ממיטלויצמן1976נקבהLהליגה למקומות עבודה
10 ק"מיובלמאיר1988זכרM
10 ק"מרןדרמון1973זכרL
10 ק"מגיאפרנקל1969זכרXL
21 ק"מBeniyahButler1961זכרL
5 ק"משירליגרץ1977נקבהM
21 ק"מאורןחלף1976זכרLחבר
5 ק"מאילנהשנידר1971נקבהS
5 ק"מליאורמויאל1992זכרM
10 ק"ממיכאלמגלוטן1959זכרL
5 ק"מאמירקשאני1973זכרL
5 ק"מאופירהקשאני1973נקבהL
5 ק"מנועםמוריוסף1999זכרM
5 ק"מגיליעיש1971זכרS
21 ק"מהלנהמכניק1978נקבהS
5 ק"מאיציקכהן1960זכרXLמכ. בני דימונה
21 ק"מאסףגרוס1979זכרM
30 ק"מאבידבליברמן1959זכרM
5 ק"ממשהכספי1976זכרMFun2Run
30 ק"מSERGIOALLALOUF2020זכרLRUNNING B7
5 ק"מחנןמרקוביץ1970זכרXL
30 ק"מרומןלנדנבנד1983זכרSSummit Running & Fitness
5 ק"מלנהקוז'וקארוב1985נקבהSפריגו
10 ק"מבועזפינקלשטיין1970זכרXL
21 ק"מיעלפריזה1968נקבהM
10 ק"מאשרחסן1979זכרLהליגה למקומות עבודה
21 ק"מThomasLowe1976זכרXL
10 ק"מנופרקורץ1971נקבהSהליגה למקומות עבודה
30 ק"מלילהפרנקל1969נקבהS
21 ק"מCarmitLevy ben adiva1979נקבהS
5 ק"מאיילמזור1973זכרXLהליגה למקומות עבודה
30 ק"מNissimDouek1969זכרM
5 ק"משירןאפיק1981נקבהMRUN4FUN
5 ק"מענתברדה בן שלוש1978נקבהM
5 ק"מעומררמון1977זכרSבה"ד 1
5 ק"מליאורפורת1977זכרLבה"ד 1
5 ק"מעידולביא1999זכרMבה"ד 1
5 ק"מאברהםבראל1997זכרLבה"ד 1
5 ק"מדורוןיעקובוביץ2000נקבהSבה"ד 1
5 ק"מרועיבן דור1998זכרMבה"ד 1
5 ק"מניתאיסלוביק1999זכרMבה"ד 1
5 ק"מעידוצור1999זכרMבה"ד 1
5 ק"משלומיתכץ2000נקבהSבה"ד 1
5 ק"מרותםקציר1999זכרMבה"ד 1
5 ק"מתומרפרץ1998זכרMבה"ד 1
5 ק"מיהלקרישנר1999זכרSבה"ד 1
5 ק"מדןאיתני1999זכרMבה"ד 1
5 ק"מצורגרנטר2000זכרLבה"ד 1
5 ק"מסימהסוחין2001נקבהSבה"ד 1
5 ק"ממרקקוצ'רסקי1997זכרMבה"ד 1
5 ק"מפלגרנד1998זכרMבה"ד 1
5 ק"מנופראטדגי2001נקבהMבה"ד 1
5 ק"מיהליגלזר2000נקבהMבה"ד 1
5 ק"מרועיבואזיזה1999זכרLבה"ד 1
5 ק"מנתנאלחכם1998זכרMבה"ד 1
5 ק"מאורןויין2000נקבהSבה"ד 1
5 ק"מיוחאיניימרק1997זכרLבה"ד 1
5 ק"מנועהמנשקו1998נקבהMבה"ד 1
10 ק"ממוניקהנוסינוביץ1978נקבהLRUNNING B7
10 ק"מאיציקהיבשר1960זכרXLRUNNING B7
10 ק"ממימוןאזולאי1961זכרMהליגה למקומות עבודה
10 ק"מנינהצליחין1972נקבהSRUNNING B7
5 ק"מNoamNagauker1992נקבהL
5 ק"מיהודהבצלאל1983זכרL
5 ק"מטניהפרנקל1982נקבהMהליגה למקומות עבודה
5 ק"מדנהכץ2001נקבהS
5 ק"מעומרהופרט2020נקבהM
30 ק"מאביסויסה1968זכרMRUN4FUN
10 ק"ממתןזיתון1990זכרM
10 ק"מאריאלשובינסקי1962זכרXL
10 ק"מבועזאבירם1970זכרMהליגה למקומות עבודה
5 ק"מג'ניהבבין1987נקבהSהליגה למקומות עבודה
5 ק"מנירבכר1976זכרXLהליגה למקומות עבודה
10 ק"מינאייוגב כצנלסון2007זכר16
10 ק"מדןיוגב כצנלסון1982זכרS
5 ק"מרותםמינץ1991נקבהMרצי קריית השרון
10 ק"מרותםרייטן1973נקבהM
10 ק"מקרןשטיין1974נקבהM
30 ק"מטלביבי1974זכרLBBB כושר באושר
21 ק"מיאיר חייםוייסבאום1976זכרL
10 ק"מנועםשוקרון1983זכרS
30 ק"מראובנהדיין1970נקבה12
10 ק"ממיכלאשד1960נקבהM
21 ק"מיוסיאשד1960זכרM
21 ק"מאמירגולן1971זכרL
21 ק"מחןפרץ1968זכרXL
30 ק"מאמיתיאזבסיס1962נקבהM
5 ק"מברקשגן1973זכרS
30 ק"מדימטריגולקו1986זכרL
10 ק"מShoshanaBernstein1992נקבהM
21 ק"מיאירגולדפרב1972זכרS
30 ק"מMERAVMINCES1978נקבהXL
5 ק"מהראלשיין2003זכרLרצי נס-ציונה
5 ק"מפזיתקרגילה1975נקבהSליגה למקומות עבודה
10 ק"מנוריתשפלמן1974נקבהMליגה למקומות עבודה
30 ק"מramizelingher1965זכרXL
30 ק"מGalinaRozin1970נקבהS
30 ק"מElenaKosov1995נקבהS
5 ק"ממריתורן1969נקבהSליגה למקומות עבודה
21 ק"מענתמאור1972נקבהS
5 ק"מאורליכהן1980נקבהS
10 ק"מלאוןפישמן1965זכרXL
30 ק"מרועיצ'סנר1978זכרM
30 ק"מPHILIPGORDON1962זכרSרצים עם לורנס
10 ק"מאלכסבריקסמן1978זכרM
10 ק"מחליורניצקי1979נקבהS
5 ק"מאלהבא1980נקבהS
21 ק"מקדםנזר2001זכרLEzeRun
5 ק"מדניאלצ'וקלין1967זכרXLליגה למקומות עבודה
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן